U bent hier

Openluchtparkings (professionnels)

Bent u eigenaar van een openluchtparking met minstens 10 plaatsen?
Of het nu gaat om een garage of een parking voor een complex met woningen, kantoren, winkels of een openbare parking, u hebt steeds een milieuvergunning nodig om die parking te kunnen uitbaten.
U wilt de ‘uitbatingsvoorwaarden’ vermeld in dit officiële document beter begrijpen?
Deze gids geeft u uitleg over uw verplichtingen: kenmerken van de parking, veiligheidsmaatregelen, mogelijke afwijkingen (officieel aan te vragen), …

Is dit op u van toepassing?

Deze voorwaarden zijn op u van toepassing als :  

Categorieën openluchtparkings

Ongeacht het aantal plaatsen en het type voertuig - elektrisch of verbrandingsmotor, heftruck met motor, bus, motor – deze ondernemersgids geldt voor parkings buiten de openbare weg:

 • alle openluchtparkings al dan niet verbonden met een nieuwbouwproject of verbouwing;
 • garageboxen - met inbegrip van die welke rechtstreeks op de openbare weg uitkomen - als de manoeuvreerruimte in open lucht is.

Worden ook beschouwd als buiten de openbare weg:

 • zones beperkt tot bepaalde weggebruikers, behalve bussen...
 • in de tijd beperkte zones, bv. ‘s nachts gesloten...
 • zones enkel toegankelijk voor bepaalde mensen, bv. alleen voor personeel...
 • met slagbomen afgesloten zones
 • zones die voor iedereen toegankelijk zijn maar niet strikt onderworpen zijn aan de verkeersregels, zoals parkings van supermarkten die voor iedereen toegankelijk zijn maar waar de politie geen proces-verbaal kan opmaken...
 • zones die zijn toegewezen aan het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) als gebied voor voorzieningen van collectief belang...

Plaatsen die aan de straat liggen, d.w.z. in de publiek toegankelijke ruimte tussen de rooilijn die de straat afbakent en de straat zelf, zijn geen ingedeelde inrichtingen en behoeven geen milieuvergunning.

 • uw parking zich buiten de openbare weg bevindt;
 • uw parking in open lucht is;
 • uw parking minstens 10 plaatsen telt;
 • u een bestaande parking met minstens 10 plaatsen uitbreidt.

Als uw parking overdekt of ondergronds is, zijn deze voorwaarden niet op u van toepassing.
U dient dan de voorwaarden te raadplegen uitgelegd in de ondernemersgids van ‘Overdekte en ondergrondse parkings’.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting 

Als u niet alle voorwaarden van uw milieuvergunning naleeft, dan bent u in overtreding en loopt u het risico op een sanctie: boete, gevangenisstraf.

Openluchtparkings, achteruitbouwstroken en manoeuvreerzones voor voertuigen in open lucht maken deel uit van de ingedeelde inrichtingen waarvoor een milieuvergunning nodig is:

 • voor parkings met 10 tot 50 plaatsen: rubriek 68 A
 • voor parkings met 51 tot 400 plaatsen: rubriek 68 B
 • voor parkings met meer dan 400 plaatsen: rubriek 224

Als uw parking overdekt of ondergronds is, zijn deze voorwaarden niet op u van toepassing.
U dient dan de voorwaarden te raadplegen uitgelegd in de ondernemersgids van ’Overdekte en ondergrondse parkings’.

Waarom deze voorwaarden? 

De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel:

 • de veiligheid van de gebruikers en de voetgangers te garanderen;
 • de openbare weg vrij te houden tijdens het laden en lossen;
 • mobiliteit en vlot verkeer te verzekeren;
 • het leefmilieu te beschermen: vervuiling van bodem, water, lucht enz. te vermijden.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over uw verplichtingen wat betreft:

Datum van de update: 14/09/2022