U bent hier

Noodgroepen (professionnels)

Vergt uw beroepsactiviteit de permanente aanwezigheid van noodgroep? Dan moet u in het bezit zijn van een milieuvergunning.
Wil u de exploitatievoorwaarden vermeld in dat officiële document beter begrijpen? 
 Deze gids licht uw verplichtingen toe: de voorzorgen die u moet treffen, verplichte controles, enz.

Belangt dit u aan?

Deze voorwaarden belangen u aan als u een interne verbrandingsmotor met een nominaal vermogen van minstens 20 kW heeft.  

Verplaatsbare generatoren voor tijdelijk gebruik die worden ingezet bij happenings of voor bouwplaatsen zijn niet aan deze voorwaarden onderworpen.

Definities :

Een noodgroep is een door een motor aangedreven generator voor het opwekken van elektriciteit.

Uw noodgroep behoort tot de  ingedeelde inrichtingen die onderworpen zijn aan een aangifte of aan een milieuvergunning (rubriek 104).

Merk op dat motoren die een sprinklerinstallatie aandrijven (occasionele werking) eveneens onderworpen zijn als hun nominaal vermogen 20 kW bereikt.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting

Leeft u de voorwaarden vermeld in uw aangifte of milieuvergunning niet na, dan begaat u een overtreding en dreigt u sancties op te lopen (boete, gevangenisstraf). 

Vanwaar die voorwaarden?

Het doel van de voorwaarden vastgelegd in de milieuvergunning is:

  • de veiligheid te verzekeren;
  • hinder en risico's te beperken;
  • het leefmilieu te beschermen.

Deze gids informeert u over uw verplichtingen op het vlak van :

Datum van de update: 18/02/2022