U bent hier

Waar moeten gevaarlijke producten en afvalstoffen worden opgeslagen? (professionnels)

 • Indien er een opslagruimte is in de onderneming, sla de gevaarlijke producten en afvalstoffen in eerste plaats hier op
  Indien er geen opslaglokaal is, moet u ontvlambare producten opslaan in veiligheidskasten die voldoen aan de normen. 

  Kasten kunnen alleen als veiligheidskasten worden beschouwd als ze voldoen aan de onderstaande normen:

   

  Voor de kasten die geplaatst zijn vóór 1 januari 2006 

  Norm NEN2678 : “Losse kasten voor de opslag van brandbare vloeistoffen - Algemene eisen en beproevingsmethode ten aanzien van het brandgedrag”

   

  Voor de kasten die geplaatst zijn na 1 januari 2006 

  Norm  EN-14470-1 : “Brandveiligheidsopslagkasten – Deel 1 : Veiligheidsopslagkasten voor brandbare vloeistoffen.”

   

  Bij gebrek aan een opslaglokaal of veiligheidskast die voldoet aan de bovenstaande normen, dient u zich te houden aan de voorwaarden voor opslag in de werkplaats. 

 • In de werkplaats of de professionele lokalen bewaart u alleen de minimale hoeveelheden die u nodig hebt voor het dagelijkse werk.
 • Bewaar in deze lokalen niet meer dan de hoeveelheden die maximaal toegestaan zijn buiten een opslaglokaal of een veiligheidskast:

zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen (vlampunt ≤ 21 °C) 

50 liter

ontvlambare vloeistoffen (21°C < vlampunt ≤ 50 °C) 

500 liter

licht ontvlambare vaste stoffen of vaste stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

50 kg

samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen

300 liter

Indien u deze hoeveelheden overschrijdt en de producten niet op een andere plaats kunt opslaan, moet uw werkplaats voldoen aan de kenmerken die vereist zijn voor opslaglokalen.

Datum van de update: 18/02/2022