U bent hier

Mogelijke afwijkingen

In welk geval kunt u een afwijking krijgen?

Als de vloer van de zone waar de tanks en flessen staan zich onder het vloerniveau bevindt, in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden.

In dat geval moet u :

 • uw verzoek motiveren en
 • een risicoanalyse bijvoegen die bewijst dat er geen risico is voor het publiek.

Hoe moet u te werk gaan?

Als uw vergunning in behandeling is of als u een nieuwe vergunning moet aanvragen, moet u tijdens de verwerking de nodige documenten en informatie verstrekken.

Als u al een vergunning heeft, komt uw aanvraag tot afwijking overeen met een wijziging (art. 64) van de exploitatievoorwaarden van de milieuvergunning.

Persoonlijk of per post op het volgende adres :
Leefmilieu Brussel
Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
Thurn & Taxis Site
Havenlaan 86C, bus 3000
1000 Brussel

Welke documenten en informatie moet u bij uw aanvraag voegen?

 1. De referentie van de milieuvergunning waarin de exploitatievoorwaarden van de gastanks en -flessen voor blusgassen verbonden met een automatisch blussysteem staan;
 2. De beschrijving van de installatie, met :
  • de locatie,
  • het aantal tanks of cilinders,
  • de hoeveelheid en het type blusgas/tanks of flessen,
  • een risicoanalyse waaruit blijkt dat er geen risico's zijn voor het publiek.
Datum van de update: 18/02/2022