U bent hier

De ketenfacilitator stemt brusselse vraag af op duurzaam belgisch aanbod (professionnels)

De ketenfacilitator is een GRATIS informatie- en begeleidingsdienst met als doel het Belgische aanbod van duurzame voedingsproducten en de Brusselse professionele vraag (van kantines, winkels, restaurants,…) op elkaar af te stemmen. Het is de bedoeling om Belgische duurzame voedingsproducten via korte en ecologische ketens op de Brusselse markt te brengen (BtoB)

De ketenfacilitator richt zich tot de Brusselse handelaars, verwerkers, restaurants, kantines, ondernemers… enerzijds en de Belgische (Brusselse, Vlaamse en Waalse) verwerkers en landbouwers die een duurzame aanpak hanteren anderzijds.

De dienst wordt uitgewerkt in het kader van de Good Food Strategie. Via deze dienst willen we onder andere:

 • de consumptie van lokale seizoensproducten stimuleren door een breder aanbod in Brussel
 • het aanbod en het volume van duurzame producten (bio, lokaal…) verhogen in de verkooppunten in heel Brussel
 • bijdragen tot een juiste vergoeding voor elke schakel van de keten
 • tegemoetkomen aan de vraag van professionals die willen koken met lokale producten en deze vraag stimuleren door de bevoorrading te vergemakkelijken

Een team experten staat voor u klaar om:

 • U te informeren en te begeleiden in uw project rond korte en ecologische ketens (diagnostiek en identificatie van te ondernemen acties, in relatie brengen met bestaande initiatieven, …)
 • U in contact te brengen met de juiste personen wat afzet of levering betreft
 • Begeleiding om uw project vorm te geven en uw praktijken te verbeteren
 • Synergiën tussen actoren en projecten te creëren
 • Logistieke oplossingen te zoeken of te optimaliseren

Enkele voorbeelden van projecten kunnen zijn:

 • Brusselse inkopers helpen bij hun zoektocht naar leveranciers en het bepalen van hun behoeften
 • Creatieve oplossingen vinden zoals gedeelde logistiek met gelijkaardige spelers
 • Landbouwers helpen om oplossingen te vinden voor de verkoop van hun goederen op de Brusselse markt

Er wordt voorrang gegeven aan projecten, die beantwoorden aan de noden van de sector en waarbij de projecten:

 • Werken met actoren die voldoen aan de Good Food-criteria 
 • reeds verschillende partners betrekken (landbouwers die zich al hebben samen gezet om logistiek samen te organiseren, verdeler met een kantine of verschillende restaurants, hub tussen verschillende gemeenten…)

Deze nieuwe dienst, aangeboden door Leefmilieu Brussel, zal evolueren naargelang de behoeften van de actoren. De netwerkactiviteiten, opleidingen en evenementen in het kader van deze dienst zullen de dienst verrijken.

Het tweetalig team staat gratis klaar voor de professionals van de keten (BtoB).

Op zoek naar Good Food actoren (producenten, handelaars, verwerkers, cateraars)? Neem alvast een kijkje in de Good Food-Gids.

Laten we samen lokale voedselketens creëren en stimuleren!

In het Gewest bestaan er verschillende hulplijnen en begeleidingen om uw project te ondersteunen, naast de dienst van de ketenfacilitator. Heeft u een vraag in verband met:

Datum van de update: 12/05/2021

Contact: 

Contacteer de ketenfacilitator via email of telefoon:

Ketenfacilitator@goodfood.brussels - 02/563 49 30