U bent hier

Bedrijfsvervoerplannen (professionnels)

Indien uw bedrijf, openbaar of privé, meer dan 100 werknemers tewerkstelt op eenzelfde site in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bent u  wettelijk verplicht om, om de drie jaar, een bedrijfsvervoerplan (BVP) op te stellen en een aantal verplichte maatregelen in te voeren.

Het doel van het BVP is tweeledig: het verminderen van de milieu-impact van het verkeer dat uw bedrijf genereert (verbetering van de luchtkwaliteit) en het verminderen van de verkeer en de files op de wegen in het Brussels Gewest (verbetering van de mobiliteit). Concreet betekent dit dat u maatregelen zal nemen binnen uw bedrijf die de overstap bevorderen van gemotoriseerde verplaatsingen naar meer duurzamere vervoersmiddelen.

Een vervoerplan bestaat uit twee delen: een diagnose van uw huidige mobiliteitssituatie en een concreet actieplan om die situatie te verbeteren.

De referentiedatuum voor het opstellen van uw diagnose is op 30/06/2021 en de deadline voor het opsturen van het BVP formulier (diagnose + actieplan) ligt vast op 31/01/2022.

Om de praktische details van de BVP verplichting te kennen, raadpleegt u de pagina’s over de procedure.

De bedrijfsvervoerplannen zijn verplicht in het Brussels Gewest sinds 2004. Om de analyse van de verzamelde gegevens na te lezen, kan u de rapporten raadplegen.

Datum van de update: 20/07/2021