U bent hier

Wat zegt het BWLKE over parkeerplaatsen? (professionnels)

Het BWLKE wil het aantal beschikbare parkeerplaatsen rond kantoorgebouwen verminderen, om werknemers te ontraden de auto te nemen voor hun “woon-werk”-verplaatsingen.

Het principe van deze maatregel inzake parkeren buiten de openbare weg luidt als volgt: bij elke verlenging of hernieuwing van de milieuvergunning wordt een maximum van het aantal parkeerplaatsen bepaald, dat afhangt van twee factoren:

(A: beste bereikbaarheid - B: goede bereikbaarheid - C: matige bereikbaarheid)

» Gedetailleerde bijgewerkte versie van de kaart (.pdf)

Hier vindt u een interactieve kaart die u zal helpen bij het bepalen van de bereikbaarheidszone waarin u zich bevindt. 

Deze kaart geeft toelichting bij de reglementering die van toepassing is. Bij twijfel dient u artikel 2.3.53 van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) te raadplegen.

Die criteria worden gedefinieerd door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening.

Een spreadsheet (.xls) maakt het mogelijk om aan de hand van die ratio’s het aantal toegelaten parkeerplaatsen snel te berekenen.

Wat moet ik doen als ik die drempel overschrijd?

Als het aantal parkeerplaatsen de drempel overschrijdt, heeft de houder van de milieuvergunning van het kantoorgebouw de volgende mogelijkheden:

  • de parkeerplaatsen afschaffen en de ruimte herbestemmen;
  • de parkeerplaatsen ter beschikking stellen van het publiek, als bewonersparking of als publieke parking;
  • de overtollige parkeerplaatsen behouden en jaarlijks voor elke overtollige parkeerplaats een milieuheffing betalen, die bepaald wordt door de zone waarin het kantoorgebouw gelegen is.

Wie komt daarvoor in aanmerking? En wie niet?

Komen daarvoor in aanmerking: alle parkeerplaatsen van kantoorgebouwen buiten de openbare weg. De door kantoren gehuurde plaatsen in een naburig gebouw zijn eveneens onderworpen aan het BWLKE, zelfs indien de bestemming van het naburig gebouw niet onderworpen is aan het BWLKE. Het is steeds het uiteindelijke gebruik van de parkeerplaats dat bepaalt of deze onderworpen is aan het BWLKE of niet.

Komen niet in aanmerking:

  • woningen
  • publieke parkings
  • ambachts-, nijverheids-,logistieke, opslagactiviteiten of activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten
  • handelszaken
  • voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten
  • taxi’s
  • hotelinrichtingen

Wanneer wordt deze verplichting van kracht?

Vanaf 5/02/2014: toepassing van het “parkeer”-luik van het BWLKE voor vergunningsaanvragen of verlengingen die na deze datum zijn ontvangen.

Vanaf 1/01/2015: inkohiering van de heffing voor het boekjaar 2014.

Datum van de update: 08/01/2021