U bent hier

Reservaten

Om de Brusselse biodiversiteit te beschermen, werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14 natuurreservaten (130 ha) en 2 bosreservaten (112 ha) aangeduid.
De opstelling van die twee statuten is gebaseerd op de wet op het natuurbehoud van 12 juli 1973 en op de Brusselse ordonnantie van 27 april 1995 betreffende het behoud en de bescherming van de natuur. Bovendien maakt het merendeel van de aangeduide sites vandaag deel uit van het Natura 2000-netwerk. Dat betekent dat ze een bijzondere bescherming genieten van het Gewest, dat zich op Europees niveau verbindt om in te staan voor het behoud op lange termijn van de specifieke habitats en de speciale diersoorten die daar worden aangetroffen.

Aan die "biologische" reservaten werd in 2002 het statuut van archeologisch reservaat toegevoegd om twee sites in het Zoniënwoud te beschermen die dateren van het Neolithicum en van de Romeinse of pre-Romeinse tijd (13 ha).

Het statuut van reservaat veronderstelt de opstelling van een specifiek beheerplan voor elke betrokken zone.

Datum van de update: 28/09/2020