U bent hier

De parken en tuinen

Openbare parken, privétuinen, bossen, braakliggende terreinen, speeltuinen, sport- en ontspanningsterreinen…

Verschillende soorten groene ruimten dragen bij tot onze levenskwaliteit, onze gezondheid en tot de ontwikkeling van een voor een grootstad buitengewone biodiversiteit. Deze groene ruimten vervullen verschillende functies om tegemoet te komen aan de noden van iedereen: ontdekken, zich ontspannen, sporten, spelen… En tegelijk worden de ecosystemen beschermd: een grote uitdaging!

Het gedifferentieerd beheer van de groene ruimten is een manier om deze uitdaging aan te gaan. Zo kunnen de verschillende functies van de parken harmonieus samengaan: zowel het sociale, recreatieve, landschappelijke als ecologische aspect. Leefmilieu Brussel kiest er bovendien voor om de omwonenden en gebruikers te betrekken bij de ontwerpfase, de renovatie en het onderhoud van de parken en tuinen.  

Datum van de update: 28/05/2021