U bent hier

Dossier

Hoe bent u er zeker van dat uw aanvraag voor ingeperkt gebruik snel wordt behandeld? Een gulden regel: stel uw dossier nauwkeurig samen. Als uw dossier onvolledig is, wordt de procedure immers opgeschort. De klok begint pas opnieuw te lopen als alle gevraagde documenten werden ingediend.

Waar vindt u de nodige formulieren?

U kunt ze downloaden van de websites van Leefmilieu Brussel en SBB. U kunt ze ook per e-mail of telefonisch aanvragen. Op deze website vindt u bovendien een handleiding bij de formulieren die u helpt om een volledig dossier samen te stellen.

Welke formulieren?

De toelatingsaanvraag voor ingeperkt gebruik bestaat uit drie formulieren:

  • openbaar dossier - deel 1: administratieve gegevens;
  • openbaar dossier - deel 2: operationele gegevens - openbaar dossier;
  • technisch dossier : operationele gegevens.

Het openbaar dossier bevat de luiken 1 en 2. Deel 2 bevat algemene inlichtingen die betrekking hebben op uw activiteit. U moet een formulier invullen per activiteit. Stuur het volledige openbare dossier naar Leefmilieu Brussel.

Het technische dossier bevat de technische gegevens van iedere activiteit. U moet een formulier invullen per activiteit. Stuur het volledige technische dossier samen met het openbare dossier naar SBB.

Praktische details

De algemene regel stelt dat u slechts één exemplaar opstuurt naar SBB en Leefmilieu Brussel. Maar als uw toelatingsaanvraag voor ingeperkt gebruik samengaat met een aanvraag voor een milieuvergunning, moet u het dossier in 7 exemplaren aan Leefmilieu Brussel bezorgen.

Als de toelatingsaanvraag voor ingeperkt gebruik samengaat met een aanvraag voor een milieuvergunning, dan maakt het openbare dossier, samen met het advies van SBB, deel uit van een openbaar onderzoek, samen met het dossier voor uw milieuaanvraag.

Wat is het ‘rampenplan dat buiten de inrichting moet worden toegepast’ en wanneer heeft Leefmilieu Brussel dit nodig?

Het rampenplan dat u buiten de installatie moet toepassen, wordt uitgewerkt door de dienst Civiele Bescherming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op basis van informatie die u in het dossier opgeeft. Het is nodig vanaf risicoklasse 2.

Gaat het om een rampenplan? Zorg er dan voor dat uw openbaar dossier alle nodige informatie bevat voor het geval er zich ooit een ongeval voordoet met impact op milieu of bevolking. Leefmilieu Brussel zorgt ervoor dat deze informatie systematisch wordt doorgestuurd naar de Dienst Civiele Bescherming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op het ogenblik dat de vergunning wordt afgeleverd.

Datum van de update: 28/09/2020