U bent hier

De procedure

Hebt u een toelating voor ingeperkt gebruik nodig? De procedure verschilt als u voor de installatie al een toelating kreeg voor een identieke of hogere risicoklasse (volgend gebruik) of nog niet (eerste gebruik). De risicoklasse zelf is het tweede belangrijke criterium.

Hoe verloopt de procedure?

Dien uw dossier in: doe dat tegelijk bij het Leefmilieu Brussel en bij de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB). Als het gaat om een aanvraag voor ‘volgend gebruik’ in Klasse 1, moet u geen openbaar dossier opstellen. In het andere geval moet u dit opsturen naar het Leefmilieu Brussel. Stuur zowel het openbare als het technische dossier naar SBB.

 • Ontvangstbewijs: u krijgt een ontvangstbewijs binnen de vijf dagen na de ontvangst van uw dossier. Gebeurde dat niet? Dat kan, omdat het Leefmilieu Brussel niet systematisch een ontvangstbewijs stuurt als het een aanvraag voor volgend gebruik betreft.
 • Is meer informatie noodzakelijk? Indien nodig kunnen Leefmilieu Brussel en/of SBB u per brief meer informatie vragen. Beantwoord die vragen schriftelijk en binnen de voorziene tijd.
 • Afspraak ter plaatse? Leefmilieu Brussel en SBB kunnen ook contact met u opnemen om de installaties te bekijken.
 • Risicoanalyse: op basis van al deze gegevens analyseert SBB het risico van uw activiteiten. Het controleert in het bijzonder of de inperkingsmaatregelen en de aanpak aangepast zijn aan de risico’s die uw activiteiten meebrengen. Het formuleert waar er zich eventuele problemen voordoen.
 • Advies: SBB brengt een advies uit bij het Leefmilieu Brussel.
 • Toelating: het Leefmilieu Brussel bezorgt u de toelating en voegt daar het advies van de SBB aan toe.

Termijnen

Slaat uw toelatingsaanvraag op een eerste gebruik

Dan hebt u voor Klasse 1geen toelating nodig. Voor Klasse 2 en 3 moet u rekenen op respectievelijk 45 en 90 dagen vanaf de datum waarop uw dossier bij het Leefmilieu Brussel toekomt.

Gaat het om een volgend gebruik

Dan hebt u voor Klasse 1 en 2 geen toelating nodig. Bij Klasse 3 moet u rekenen op een procedure van 45 dagen als de inperkingsmaatregelen al werden opgelegd door een voorgaande toelating, als die maatregelen zijn uitgevoerd en als het ingeperkt gebruik gebeurt in een laboratorium (of laboratoria) die erkend zijn. In alle andere gevallen krijgt u de beslissing van het Leefmilieu Brussel binnen de 90 dagen.

Belangrijk om te weten

Is uw dossier onvolledig? Vraagt het Leefmilieu Brussel of de SBB bijkomende informatie? Dan wordt de termijn onderbroken en begint de klok weer te lopen vanaf het ogenblik waarop de gevraagde documenten in ons bezit zijn.

Geweigerde toelating

Het Leefmilieu Brussel kan elk ingeperkt gebruik verbieden als blijkt dat de gebruiksvoorwaarden niet worden gerespecteerd of als u foute of valse inlichtingen hebt ingestuurd.

U krijgt de toelating

Wanneer kunt u nu met uw activiteiten beginnen? Dat hangt af van het soort procedure:

Bij eerste gebruik

 • Risicoklasse 1: de dag na de melding bij het Leefmilieu Brussel op voorwaarde dat u de inperkings- en beschermingsmaatregelen naleeft die u in uw dossier beschrijft.
 • Risicoklasse 2: binnen de 45 dagen na de melding bij het Leefmilieu Brussel op voorwaarde dat u de inperkings- en beschermingsmaatregelen naleeft die u in uw dossier beschrijft. Het gebruik kan vroeger beginnen als u daarvoor het akkoord van het Leefmilieu Brussel hebt.
 • Risicoklasse 3: alleen nadat u de toelating van het Leefmilieu Brussel hebt ontvangen.

Bij volgend gebruik

 • Risicoklasse 1: de dag na de melding bij het Leefmilieu Brussel op voorwaarde dat u de inperkings- en beschermingsmaatregelen naleeft die u in uw dossier beschrijft.
 • Risicoklasse 2: de dag na de melding bij het Leefmilieu Brussel op voorwaarde dat:
 • het gebruik beperkt is tot laboratoria die al een vergunning hebben voor risicoklasse 2 of hoger;
 • de inperkingsmaatregelen voor risicoklasse 2 al werden opgelegd door een vroegere toelating;
 • de inperkingsmaatregelen worden nageleefd.
 • Risicoklasse 3:  alleen nadat u de toelating van Leefmilieu Brussel hebt ontvangen.
Datum van de update: 07/06/2021

Contact: 

 • Leefmilieu Brussel

Tour & Taxis
Portlaan 86C / 3000
1000 Brussels
Per telefoon: 02 775 75 75
Email: permit@environnement.brussels
http://www.leefmilieu.brussels

voor alle wetenschappelijke informatie:

 • Sciensano

Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) 
Juliette Wytsmanstraat 14, B-1050 Brussels
Per telefoon: 02 642 52 93 
Email: contained.use@sciensano.be