U bent hier

Controle van de registratie

Als gebruiker van chemische producten moet u eerst en vooral nagaan of alle gebruikte chemische producten geregistreerd werden voor het gebruik dat u ervan maakt of dat u aan uw klanten aanbeveelt.

Wilt u weten of uw gebruik volgens de REACH-verordening een wettig en “geïdentificeerd gebruik” is, neem dan een kijkje in het veiligheidsinformatieblad van het product onder punt 1.2 “Gebruik van de stof of het preparaat”.

Komt uw specifieke gebruik er niet in voor, dan kunt u :

  • dit gebruik melden aan uw leverancier, die ervoor zal zorgen dat dit aan de fabrikant of importeur wordt meegedeeld. Na een beoordeling kan deze beslissen om het gebruik op te nemen als “geïdentificeerd gebruik” of het daarentegen af te raden (indien zo, dan laat hij u weten waarom en brengt hij het ECHA ervan op de hoogte) ;
  • zelf een “chemisch veiligheidsrapport” opstellen en het veiligheidsinformatieblad dat u uw klanten bezorgt aanpassen. U kunt hiervoor opteren als u uw gebruik geheim wilt houden of als de fabrikant weigert om uw gebruik als "geïdentificeerd gebruik" op te nemen.
Datum van de update: 28/09/2020