U bent hier

Kwantiteit

Controlepiëzometer van de Vronerodehoeve, die is voorzien van een automatisch systeem voor de meting van het waterpeil (hydrostatische druksensor die is aangesloten op een eenheid voor de verzameling van gegevens die elektronisch worden overgebracht via g

De bedoeling van de piëzometrische monitoring of de kwantitatieve monitoring bestaat erin de huidige kwantitatieve toestand en de tendens op middellange en lange termijn te evalueren.

Leefmilieu Brussel staat in voor een piëzometrische of kwantitatieve monitoring, dat wil zeggen een (geautomatiseerde of manuele) opvolging van de piëzometrische niveaus met behulp van 59 controlepiëzometers, namelijk:

 

 

  • 29 filterconstructies in het grondwaterlichaam van de Brusseliaan- en Ieperiaanzanden BR05;
  • 4 filterconstructies in het grondwaterlichaam van het Ieperiaan (Heuvelstreek) Br04;
  • 8 filterconstructies in het grondwaterlichaam van de Landeniaanzanden BR03;
  • 4 filterconstructies in het grondwaterlichaam van de Sokkel (in het Voedingsgebied) BR02;
  • 6 filterconstructies in het grondwaterlichaam van de Sokkel en het Krijt BR01;
  • 5 filterconstructies in de hydrogeologische eenheid HE/BHG_1 Quartair aquifersysteem;
  • 2 filterconstructies in de hydrogeologische eenheid HE/BHG_7 Zand en klei van Kortrijk aquitardsysteem;
  • 1 filterconstructie in de hydrogeologische eenheid HE/BHG_8b Landeniaan klei aquiclude;

Bovendien worden de debieten van 11 bronnen die zijn verbonden met het grondwaterlichaam van de Brusseliaan- en Ieperiaanzanden BR05, periodiek of gericht gemeten.

Peiling van het debiet van de Keizersbron in het Zoniënwoud, welpunt van het grondwaterlichaam van de Brusseliaan- en Ieperiaanzanden  - Photo A. Lietar, 2012

Datum van de update: 19/02/2020