U bent hier

Kwaliteit

Een programma voor kwalitatieve monitoring van het grondwater werd vanaf 2006 in uitvoering gebracht om met name de Europese verplichtingen na te komen. Deze monitoring omvat een algemene en operationele monitoring van de chemische toestand van de grondwaterlichamen.

De bedoeling van de algemene monitoring van de chemische toestand bestaat erin een globaal en coherent beeld van de chemische toestand van het grondwater te verstrekken, de tendens op lange termijn te evalueren van de vervuiling die wordt veroorzaakt door menselijke activiteit, en de verschijning van nieuwe verontreinigende stoffen te detecteren.

Er wordt bovendien speciaal voor het grondwaterlichaam van de Brusseliaan zand (BR05), dat in 2012 werd getypeerd als “in slechte staat”, een operationele monitoring in uitvoering gebracht. Deze aanvullende monitoring is erop gericht de evolutie van relevante verontreinigende parameters op te volgen, en de impact te evalueren van de uitvoering van meetprogramma’s met het oog op de bescherming en het herstel van het waterlichaam.

De kwalitatieve monitoring van het grondwater heeft betrekking op de analyse en de interpretatie van meer dan honderd verontreinigende chemische parameters aan de hand van (2019 gegevens):

 • 50 controleputten en -piëzometers, hoofdzakelijk actieve grondwater winningen waaruit monsters worden genomen die worden geanalyseerd door erkende laboratoria: 
  • 24 filterconstructies in het grondwaterlichaam van de Brusseliaan zand (BR05);
  • 2 filterconstructies in het grondwaterlichaam van het Noordwest Brusseliaan en Tielt zand systeem (BR04);
  • 11 filterconstructies in het grondwaterlichaam van de Landeniaan zand (BR03);
  • 5 filterconstructies in het grondwaterlichaam van de Sokkel (BR02);
  • 8 filterconstructies in het grondwaterlichaam van de Sokkel en Krijt systeem (BR01).
 • 11 bronnen die zijn verbonden met het grondwaterlichaam van de Brusseliaan zand (BR05), en waarvan sommige water toevoeren aan Natura 2000-habitats.

Datum van de update: 28/09/2020