U bent hier

Kwaliteit

Bemonstering van water dat wordt gewonnen door middel van een put in het Brussels Gewest

Een programma voor kwalitatieve monitoring van het grondwater werd vanaf 2006 in uitvoering gebracht om met name de Europese verplichtingen na te komen. Deze monitoring omvat een algemene en operationele monitoring van de chemische toestand van de grondwaterlichamen.

De bedoeling van de algemene monitoring van de chemische toestand bestaat erin een globaal en coherent beeld van de chemische toestand van het grondwater te verstrekken, de tendens op lange termijn te evalueren van de vervuiling die wordt veroorzaakt door menselijke activiteit, en de verschijning van nieuwe verontreinigende stoffen te detecteren.

Er wordt bovendien speciaal voor het grondwaterlichaam van de Brusseliaan- en Ieperiaanzanden - Br05, dat in 2012 werd getypeerd als “in slechte staat”, een operationele monitoring in uitvoering gebracht. Deze aanvullende monitoring is erop gericht de evolutie van relevante verontreinigende parameters op te volgen, en de impact te evalueren van de uitvoering van meetprogramma’s met het oog op de bescherming en het herstel van het waterlichaam.

De kwalitatieve monitoring van het grondwater heeft betrekking op de analyse en de interpretatie van meer dan honderd verontreinigende chemische parameters aan de hand van:

 • 50 controleputten en -piëzometers, hoofdzakelijk actieve grondwater winningen waaruit monsters worden genomen die worden geanalyseerd door erkende laboratoria:
  • 24 filterconstructies in het grondwaterlichaam van de Brusseliaan- en Ieperiaanzanden BR05
  • 2 filterconstructies in het grondwaterlichaam van het Ieperiaan BR04 (Heuvelstreek);
  • 11 filterconstructies in het grondwaterlichaam van de Landeniaanzanden BR03;
  • 5 filterconstructies in het grondwaterlichaam van de Sokkel (in het Voedingsgebied) BR02;
  • 8 filterconstructies in het grondwaterlichaam van de Sokkel en het Krijt BR01.
 • 11 bronnen die zijn verbonden met het grondwaterlichaam van de Brusseliaan- en Ieperiaanzanden BR05, en waarvan sommige water toevoeren aan Natura 2000-habitats.
Bemonstering van de Vronerodebron, grondwaterlichaam van de Brusseliaan- en Ieperiaanzanden - Foto A. Lietar, 2012

Links naar de gegevens

De gegevens van de kwalitatieve monitoring zijn beschikbaar voor raadpleging en download via onderstaande links:

Kanaal Naam Gegevens Type Link
SDI (Spatial Data Infrastructure) Grondwater: stations piëzometrie & kwaliteit Ligging/karakteristieken van de stations (kwalitatieve monitoring) vector, punten 

Geodata.brussels

Grondwater: piëzometrie & kwaliteitsgegevens Kwaliteitsgegevens – (kwalitatieve monitoring) time series

Geodata.brussels

WFS (Web Feature Service) wsl_bruenvi_water_monitoring_groundwater_quality Ligging/karakteristieken van de stations (kwalitatieve monitoring) vector, punten 

Cartografische gegevens

 

Datum van de update: 05/07/2019