U bent hier

Geothermie

“Technische informatienota, Ondiepe geothermie, Ontwerp en uitvoering van systemen met warmtewisselaars in de vorm van UCSTC, 2016”

De term “geothermie” verwijst naar een reeks technieken die erop zijn gericht warmte aan de ondergrond te onttrekken voor verwarmings- of elektriciteitsopwekkingsdoeleinden. Bij uitbreiding omvat de term ook de systemen waarvan de bedoeling erin bestaat de warmte in de ondergrond te dissiperen voor koeling. Er bestaan verschillende geothermische systeemtechnieken die worden ingedeeld op basis van de diepte of de temperatuur van het warmtereservoir.

Met de bewustwording van de opwarming van de aarde en de aangekondigde vermindering van het aanbod fossiele energiebronnen is de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in volle groei. Geothermie maakt deel uit van deze opkomende technieken, waarvan het ontwikkelingspotentieel in het Brussels Gewest bewezen is. De techniek heeft het voordeel van een schone hulpbron op het gebied van gasuitstoot te zijn en is bovendien onuitputtelijk. 

Tot nog niet zo lang geleden was de installatie van geothermische systemen in het Brussels Gewest echter, 

  • enerzijds afgeremd onder andere door het gebrek aan precieze kennis van de Brusselse ondergrond, waardoor de geschikte dimensionering van deze systemen en/of de analyse van de rentabiliteit van de aanvangsinvesteringen in meergrootschalige projecten wordt verhinderd;
  • en bestond er anderzijds geen aangepast reglementair kader voor.
Datum van de update: 17/05/2019