U bent hier

Akoestiek: ontwerp en realisatie (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

Deze opleidingsmodule heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector in staat te stellen de inzet op het vlak van geluidshinder in het Brussels Gewest beter af te bakenen en de acties ter beperking van de gevolgen voor het comfort en de gezondheid te kennen, door bij voorkeur oplossingen of materialen met de laagst mogelijke milieueffecten te kiezen.

Verworven vaardigheden

De opleiding zal volgende thema’s behandelen:

 • de problemen van geluidshinder binnenshuis en buitenshuis;
 • de notie van een “passieve” benadering (oriëntatie van het gebouw, indeling van de lokalen, beperking van geluidshinder aan de bron);
 • oplossingen om de gebouwschil en de binnenwanden uit te voeren volgens de principes van de ecoconstructie (milieueffecten van de geluidsisolerende materialen);
 • de daling van de geluidshinder van technische uitrustingen;
 • de akoestische problemen van de houtskeletbouw.

Op het einde van deze module zal u in staat zijn :

 • de waarden i.v.m. de akoestiek die op een technische materiaalfiche vermeld staan, te interpreteren.
 • de toepasselijke normen evenals de bepalende factoren voor de geluidsisolatie te identificeren en te begrijpen.
 • de verschillende types van geluidsvoortplanting te onderscheiden en er een aangepaste akoestische behandeling voor te voorzien.
 • de verschillende types geluidsabsorberende materialen/systemen te herkennen en een elementaire ontwerpberekening uit te voeren om de nagalmtijd van een lokaal te bepalen.
 • de juiste keuzen te maken in termen van bouwtechnieken, materialen en inrichting van de lokalen om de akoestiek van een gebouw vanaf de ontwerpfase te optimaliseren.
 • de maatregelen voor te schrijven die m.b.t. wandaansluitingen, doorvoeringen voor technische installaties, enz. moeten worden genomen om de correcte uitvoering van de isolatieoplossingen/akoestische behandelingen tijdens de fase van de werken te verzekeren.

Pedagogische aanpak

Deze opleiding omvat de uitwerking van praktische oplossingen (vooral details) en het delen van praktijkervaringen.

Aandachtspunten

 • Het gaat niet om een opleiding in het gebruik van dimensioneringssoftware voor akoestische oplossingen.
 • De deelnemers moeten over een goede kennis van de bouwmaterialen en -technieken beschikken.
 • De opleiding zal technische elementen omvatten in de vorm van mathematische vergelijkingen en grafieken.
 • Het gaat om een technische opleiding. Hoewel de basisbegrippen inzake akoestiek in het begin van de opleiding kort zullen worden herhaald, wordt de deelnemers ten zeerste aangeraden zich vertrouwd te maken met de basisbegrippen en -termen van de akoestiek, die in de Gids Duurzame Gebouwen worden behandeld (Dossier | Het akoestisch comfort verzekeren).

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus…), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Programma        

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: dinsdag 1 en 8 februari 2022
 • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Info

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Verslagen en nota’s.

Voor andere inhoud met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzaam Bouwen te raadplegen.

Datum van de update: 09/05/2022