U bent hier

Warmtekrachtkoppeling

Bij de productie van elektriciteit wordt een grote hoeveelheid warmte opgewekt die doorgaans niet wordt teruggewonnen. In plaats van die warmte verloren te laten gaan in de omgeving, wordt ze bij warmtekrachtkoppeling nuttig gebruikt voor verwarming of sanitair warm water. Warmtekrachtkoppeling is bijzonder geschikt voor een stedelijke omgeving en is vooral een goede oplossing voor collectieve huisvesting en tertiaire of industriële gebouwen, die een aanzienlijke en regelmatige behoefte hebben aan warmte en aan elektriciteit.

Raadpleeg de interactieve kaart van de warmte- en koelbehoefte in het Brussels Gewest per sector en gemeente, en ontdek de bestaande warmtekrachtkoppelingsinstallaties

Hoe werkt het?

Het principe van warmtekrachtkoppeling bestaat erin dat tegelijk warmte en elektriciteit wordt geproduceerd, vanuit eenzelfde energiebron. Door de warmte terug te winnen die wordt geproduceerd door een motor, een turbine of een brandstofcel, wordt minder primaire energie verbruikt. In het Brussels Gewest werkt warmtekrachtkoppeling meestal op gas. In principe kan ook biomassa als brandstof worden gebruikt. Bovendien produceert warmtekrachtkoppeling niet voortdurend alle behoeften aan warmte en elektriciteit van het gebouw: er moet daarnaast ook een ketel worden geplaatst en een aansluiting op het elektriciteitsnet.

Wat zijn de voordelen?

In vergelijking met een installatie die afzonderlijk elektriciteit en warmte produceert, kan met warmtekrachtkoppeling een beter energierendement worden behaald. Zo kunt u 10 tot 30% primaire energie besparen en de CO2-uitstoot ten gevolge van het energieverbruik van uw gebouw aanzienlijk verminderen. Dankzij de CO2-besparing hebt u bovendien recht op groenestroomcertificaten. 

Meer weten over de groenestroomcertificaten

Begin met uw verbruik onder controle te houden

Vooraleer u investeert in een beter presterend energieproductiesysteem, kunt u best eerst het verbruik van het gebouw onder controle brengen door rationeel energiegebruik (REG): dat is veruit de beste investering! Te meer omdat u de werkelijke behoeften van de bewoners moet ramen om uw warmtekrachtkoppeling correct te dimensioneren. Zo niet, loopt u het risico dat u een te krachtige installatie plaatst die niet optimaal zal functioneren. 

Meer weten over de belangrijkste ingrepen om uw energieverbruik te beperken

Beoordeel de situatie

Beoordeel voordat u aan de slag gaat zorgvuldig of uw project relevant en haalbaar is. Bent u een professional uit de bouwsector, betreft uw project een gebouw uit de tertiaire sector of collectieve woningen, dan kunt u gebruikmaken van het advies van de Facilitator Duurzame Gebouwen.

Meer weten over het ontwerp van een warmtekrachtkoppelingseenheid en over de verschillende technische oplossingen 

Zorg voor een goede installatie

Bij warmtekrachtkoppeling moeten strikte technische richtlijnen worden gevolgd. Doe een beroep op een studiebureau om een nauwkeurig bestek op te maken voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van uw systeem.

Meer weten over de installatie van warmtekrachtkoppeling

Geniet van financiële steun

Als producent van groene elektriciteit kunt u groenestroomcertificaten verkrijgen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent ook financiële steun toe om de installatie van warmtekrachtkoppelingseenheden aan te moedigen: hou hier rekening mee om de rentabiliteit van uw investering te berekenen.

Meer weten over groenestroomcertificaten en financiële steun (ook voor ondernemingen).

Ontdek enkele succes stories 

Datum van de update: 01/12/2016