U bent hier

Is mijn bodem verontreinigd?

De inventaris is voor iedereen toegankelijk. Er zijn twee manieren om te weten te komen of een terrein al dan niet in de inventaris van de bodemtoestand is opgenomen: de kaart van de bodemtoestand en het bodemattest

De kaart van de bodemtoestand

De kaart van de bodemtoestand die door Leefmilieu Brussel werd gepubliceerd, toont de terreinen waarvan de gedetailleerde informatie al werd gevalideerd (in de categorieën 0, 1, 2, 3, 4a, 4b en 4c, of 0 overlappend met een andere categorie) zoals bepaald in de ordonnantie van 2009, gewijzigd door de ordonnantie van 2017. De kaart kan kosteloos worden geraadpleegd.

Waarschuwing: Deze kaart wordt louter ter informatie gepubliceerd, aangezien ze elke dag evolueert naargelang nieuwe gegevens binnenkomen bij Leefmilieu Brussel, met name naar aanleiding van de onderzoeken. Het is dus mogelijk dat u een perceel de ene dag in de ene categorie ziet staan, en de volgende dag in een andere categorie. De kaart van de bodemtoestand vervangt in geen geval het bodemattest dat een officieel en verplicht document is dat meer gedetailleerde informatie omvat. 

De inventaris van de bodemtoestand

De gedetailleerde informatie in de inventaris van de bodemtoestand kan worden geraadpleegd door een bodemattest aan te vragen dat sinds 1 november 2010 betalend is (36€/kadastraal perceel). Het bodemattest is een wettelijk document dat verplicht en noodzakelijk is om een terrein te verkopen in Brussel, of om een risicoactiviteit over te dragen aan een andere exploitant.

Datum van de update: 28/09/2020