U bent hier

Bodemfacilitator

Wat doet hij? 

De opdrachten van de  Bodemfacilitator bestaan erin de actoren te sensibiliseren voor de problematiek van bodemverontreiniging in het algemeen en het beleid voor het beheer van de verontreinigde bodems in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te leggen. Hij heeft ook de verantwoordelijkheid om de diensten en tools die tot uw beschikking staan bekend te maken.

Een beroep doen op de Bodemfacilitator is geen verplichting, maar wordt aanbevolen als u met de problematiek van verontreinigde bodems wordt geconfronteerd.

U zal in eerste lijn in contact staan met een gesprekspartner die een antwoord zal geven op uw algemene vragen of die u zal doorverwijzen naar een technische expert die  individuele ondersteuning zal bieden.

Expertisedomeinen:

 • integratie van de wettelijke verplichtingen vanaf het ontwerp van een project;
 • verspreiding van beschikbare informatietools op aanvraag of proactief;
 • studieprocedure en financiële hulp;
 • erkende bodemverontreinigingsdeskundigen en geregistreerde bodemsaneringsaannemers ;
 • identificatie van de technische, administratieve en juridische tools in verband met verontreinigde bodems ;
 • gebruik van innoverende technieken ;

De Bodemfacilitator kan echter geen bodemverontreinigingsdeskundige of bodemsaneringsaannemer vervangen. Enkel zij zijn bevoegd om te beslissen over de manier waarop de studies en werken zullen worden uitgevoerd, gelet op de wetgeving.

Doelpubliek:

U kunt zich tot de facilitator richten als:

 • exploitant;
 • architect;
 • aannemer;
 • vastgoedpromotor;
 • vastgoedmakelaar;
 • beheerder of syndicus van vastgoed;
 • notaris;
 • advocaat;
 • administratie;
 • particulier.
Datum van de update: 10/02/2021

Contact: 

Leefmilieu Brussel

Bodemfacilitator

Thurn & Taxis-site

Havenlaan 86C/3000

1000 Brussel

Tel. : 02/775 75 75 (Infodienst)

E-mail