U bent hier

U bent distributeur (professionnels)

Als distributeur (opslag, verkoop) bestaat uw belangrijkste verplichting erin de veiligheidsinformatie over de binnenkomende en de uitgaande producten door te geven.

Van uw leveranciers ontvangt u informatie over het product in kwestie : blootstellingsscenario’s, aanbevolen beheermaatregelen, …. U moet er niet alleen over waken dat u zelf de aanbevolen risicobeperkende maatregelen inzake transport of opslag uitvoert, maar ook aan uw klanten (kleinhandelaars, gebruikers) de relevante informatie over de gevaarlijke stoffen via het veiligheidsinformatieblad meegeven.

De gegevens over de gevaren en het gebruik van de stof, afkomstig van de gebruikers, moet u ook aan uw leveranciers meedelen. Deze gebruiksinformatie dient om « de geïdentificeerde gebruiken » te bepalen.

Datum van de update: 28/09/2020