U bent hier

Bepaal uw rol voor REACH (professionnels)

Om uw REACH-verplichtingen te kennen, moet u eerst per substantie bepalen welke rol u in de bevoorradingsketen vervult. Houd er rekening mee dat een onderneming vaak meerdere rollen tegelijk vervult. Een onderneming die een bepaalde substantie produceert (fabrikant), gebruikt immers vaak ook andere substanties (downstreamgebruiker).

Fabrikant

U vervaardigt een substantie.

Invoerder

U koopt een substantie of een mengsel buiten de Europese Unie en u importeert die in de Europese Unie.

Distributeur

U slaat een substantie of preparaat op en/of brengt die op de markt in de Europese Unie.

Downstreamgebruiker

U gebruikt een substantie of een mengsel bij de uitoefening van uw industriële of professionele activiteiten.

Enkele voorbeelden :

  • U voorziet substanties of mengsels van een nieuwe verpakking en brengt ze op de markt.
  • U verwerkt substanties of mengsels tot andere mengsels zoals verf, vernis, onderhoudsproducten, lijm, cosmetica, enz.
  • U gebruikt substanties voor uw professionele activiteiten (verf in een gebouw, onderhoud, aanleg van wegen, enz. ). 
  • U gebruikt substanties en mengsels voor een industriële activiteit, bv. in de houtindustrie, de auto-industrie, de elektronische sector, enz.
  • U gebruikt substanties of mengsels om voorwerpen te vervaardigen, zoals kantoormateriaal, deodorant, gewone consumptieartikelen, meubels, enz.  
Datum van de update: 28/09/2020