Inschrijvingsformulier voor het Salon Zero Afval voor professionelen

Raadpleeg de volledige programma van het Salon Zero Afval voor professionelen

Datum & Plaats:

Donderdag 14/11/2019 van 18u00 tot 21u00 (degenen die geregistreerd zijn voor The Blue Connection Game worden om 14u00 stipt verwacht),

BEL
Thurn & Taxis
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel

Ik wens deel te nemen aan de Salon Zero Afval voor professionelen van 18u00 tot 21u00 (Marktplaats, Workshops & Networking
VOLZET - Ik wens deel te nemen aan de Blue Connection Game van 14u00 tot 18u00
Ik wens op de hoogte te blijven van de actualiteit van Leefmilieu Brussel inzake circulaire economie, ecobeheer of het beheer van hulpbronnen en afval.
Toestemming tot recht op afbeelding – Ik geef Leefmilieu Brussel de toestemming om in het kader van dit event foto’s van mij te trekken en om deze beelden op zijn netwerk te delen.
Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken, op eenvoudig schriftelijk verzoek aan webmaster@environnement.brussels

Bescherming van uw gegevens

U stemt ermee in dat Leefmilieu Brussel uw gegevens verwerkt in het kader van uw inschrijving voor het evenement.

Uw gegevens worden bewaard gedurende twee jaar.

U kunt de wettelijke bepalingen omtrent de bescherming van de persoonsgegevens binnen Leefmilieu Brussel raadplegen.

U kunt uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail (webmaster@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, identificatie van de administratieve eenheid die verantwoordelijk is voor de verwerking, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail (privacy@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).