Inschrijvingsformulier voor het Salon Zero Afval voor professionelen

Raadpleeg de volledige programma van het Salon Zero Afval voor professionelen

Datum & Plaats:

Donderdag 14/11/2019 van 18u00 tot 21u00 (degenen die geregistreerd zijn voor The Blue Connection Game worden om 14u00 stipt verwacht),

BEL
Thurn & Taxis
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel

Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken, op eenvoudig schriftelijk verzoek aan webmaster@environnement.brussels

Bescherming van uw gegevens

U stemt ermee in dat Leefmilieu Brussel uw gegevens verwerkt in het kader van uw inschrijving voor het evenement.

Uw gegevens worden bewaard gedurende twee jaar.

U kunt de wettelijke bepalingen omtrent de bescherming van de persoonsgegevens binnen Leefmilieu Brussel raadplegen.

U kunt uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail (webmaster@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, identificatie van de administratieve eenheid die verantwoordelijk is voor de verwerking, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail (privacy@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).