U bent hier

Vergunning klasse 1D

Vergunning klasse 1D

Middelmatige impact op het milieu en de omgeving

Bevoegde overheid

Procedure voor het indienen van uw vergunningsaanvraag

Leefmilieu Brussel 

Uw actie

1. Welk formulier moet u gebruiken?
Algemene procedure
Vul het formulier milieuvergunning klasse 1D in en voeg alle door het formulier gevraagde bijlagen toe.

Als u de aanvraag invult voor een onderneming, moet u de bevoegdheid hebben deze onderneming te binden of door haar gemandateerd zijn.
Om de delen in te vullen die betrekking hebben op technische aspecten van uw inrichtingen, kunt u contact opnemen met de leveranciers. Zij kunnen u de technische fiches bezorgen van de machines en de veiligheidsgegevens van de producten.

2. Dien uw volledig dossier in tegen ontvangstbewijs of stuur het per gewone post in twee exemplaren, naar Leefmilieu Brussel.
Raadpleeg de tabel “Hoe uw volledig dossier opsturen”.

Kosten

125 € dossierkosten. 

En daarna ?

Welke zijn de volgende fases van de procedure na het indienen van uw vergunningsaanvraag?

Datum van de update: 02/03/2022