U bent hier

Hoe en waar uw aanvraag indienen?

Een zo volledig mogelijk dossier samenstellen

Een volledig dossier samenstellen

Een dossier dat zo volledig mogelijk is stelt ons in staat uw aanvraag zo snel mogelijk te analyseren en de volledigheid ervan te bevestigen.

Uit hoeveel exemplaren moet uw dossier bestaan?

Het aantal exemplaren hangt af van de klasse van uw vergunning. 

Opgelet : elk exemplaar van een dossier moet het geheel van de documenten groeperen in één bundel.

In elk dossier moeten alle documenten in dezelfde volgorde gerangschikt zijn.

Denk er ook aan een kopie van uw volledige dossier te maken voor uzelf. 

Algemene procedure om uw aanvraag in te dienen 

Om de procedure te kennen voor het indienen van uw milieuvergunningsaanvraag raadpleegt u de onderstaande tabellen afhankelijk van de klasse van uw installaties :

Algemene procedure om uw aanvraag in te dienen 

Om de procedure te kennen voor het indienen van uw milieuvergunningsaanvraag raadpleegt u de onderstaande tabellen afhankelijk van de klasse van uw installaties :

Hoe uw dossier opsturen?

Het aantal exemplaren die u moet opsturen en de manier waarop u die moet opsturen is afhankelijk van:

  • de klasse van uw vergunning en
  • de bevoegde overheid die uw vergunning zal afleveren.

U kunt ons uw dossier op 3 manieren bezorgen:

  • zending per post via gewone brief of via een aangetekende brief;
  • zending per e-mail; 

    Om uw dossier via elektronische weg in te dienen bij Leefmilieu Brussel, moet u de overeenkomst inzake elektronische communicatie (.pdf) respecteren.

  • persoonlijk uw dossier brengen in ruil voor een indieningsbewijs bij de milieudienst van de desbetreffende gemeente, bij Leefmilieu Brussel of bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed afhankelijk van de type vergunning die u aanvraagt.

In de dagen volgend op de indiening van uw dossier ontvangt u een informatiebrief met de gegevens van het dossier en van de behandelende ambtenaar alsook de behandelingstermijnen van uw dossier.

Vergunnings- klasse

Waar dient u uw aanvraag in? (Bevoegde overheid)

Zending per post via gewone brief of via een aangetekende brief die het voordeel heeft de zending te bewijzen  

Stuur uw dossier op, afhankelijk van de aangevraagde vergunningsklasse.

Opgepast

  • Elk exemplaar van het dossier moet het geheel van de documenten groeperen in één bundel.
  • In elk dossier moeten alle documenten in dezelfde volgorde gerangschikt zijn.

Denk er ook aan een kopie van uw volledig dossier te maken voor uzelf. 

Zending per e-mail 

dit is de eenvoudigste en snelste manier van communiceren

Klasse 2

Gemeente

2 exemplaren

Raadpleeg de tabel van de milieudiensten van de Gemeenten (kolom “Indiening van dossiers in elektronisch formaat”) om te weten of het mogelijk is om elektronisch te communiceren en om de praktische modaliteiten te kennen.

Aangifte Klasse 3

Gemeente 1 exemplaar Raadpleeg de tabel van de milieudiensten van de Gemeenten (kolom “Indiening van dossiers in elektronisch formaat”) om te weten of het mogelijk is om elektronisch te communiceren en om de praktische modaliteiten te kennen.

Klasse 2 publiek

Leefmilieu Brussel

4 exemplaren

permit-pemv@leefmilieu.brussels

Klasse 1D

Leefmilieu Brussel 2 exemplaren

Aangifte Klasse 1C

Leefmilieu Brussel 1 exemplaar

Klasse 1A of 1B niet gemengd

Leefmilieu Brussel

4 exemplaren

Klasse 1A of 1B gemengd 

Brussel Stedenbouw en Erfgoed

4 exemplaren

Raadpleeg de pagina « gemengde vergunning »

Tijdelijke vergunningen

Gemeente
of
Leefmilieu Brussel

 

2 exemplaren

 => voor een vergunning klasse 2 bij de Milieudienst van de desbetreffende gemeente;

 

=>  voor een vergunning klasse 1B of 1A of een vergunning klasse 2 “ publiek “.  

Raadpleeg de tabel van de milieudiensten van de Gemeenten (kolom “Indiening van dossiers in elektronisch formaat”) om te weten of het mogelijk is om elektronisch te communiceren en om de praktische modaliteiten te kennen.

 

permit-pemv@leefmilieu.brussels

En daarna ?

Welke zijn de volgende fases van de procedure na het indienen van uw vergunningsaanvraag?
U vindt op deze pagina’s alle informatie over de vereiste termijnen tussen de fases van de procedure, afhankelijk van uw vergunningsaanvraag, de analyse van uw dossier, de eventuele bezoeken aan de inrichtingen, het openbaar onderzoek, de overlegcommissie, het advies van de DBDMH, tot aan de beslissingsname.

Datum van de update: 02/03/2022

Contact: 

Hulp nodig?

hub.brussels, het Brussels agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven, als uw aanvraag een onderneming betreft. 

Leefmilieu Brussel : permit@leefmilieu.brussels

Informeer u bij de bevoegde gemeente