U bent hier

Tijdelijke milieuvergunning

Tijdelijke milieuvergunning 

Fases van de procedure na de indiening van uw dossier

Bevoegde overheid

Proceduretermijn

Analyse van uw dossier fase per fase

Gemeentebestuur

voor een vergunning klasse 2 “niet-openbaar”

of

Leefmilieu Brussel voor een vergunning klassen 1A, 1B, 1D of klasse 2 “openbaar” als:

  • de aanvrager openbaar is,
  • de activiteit handelingen en werken van openbaar nut betreft,
  • de activiteit een beschermd goed betreft.

 

Termijn om het ontvangstbewijs te ontvangen

  • Reken 20 dagen om het ontvangstbewijs te ontvangen dat uw dossier volledig is als u uw dossier niet hebt moeten aanvullen.
  • Als u het hebt moeten aanvullen, reken dan 10 dagen na de ontvangst door de gemeente van de ontbrekende documenten.

Termijn voor de beslissing betreffende uw vergunningsaanvraag

U zult een beslissing ontvangen binnen de 30 dagen volgend op het ontvangstbewijs dat uw dossier volledig is.

 

U hebt geen beslissing ontvangen binnen de 30 dagen?
U kunt een aangetekende brief sturen naar Leefmilieu Brussel. Als u binnen een termijn van 10 dagen na het verzenden van uw aangetekende brief geen antwoord hebt ontvangen, staat dit gebrek aan antwoord gelijk met een weigering van vergunning.

U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

 

Bezoek aan de inrichtingen

Ja

Voor de meeste dossiers

Openbaar onderzoek

Nee

Overlegcommissie

Nee

 

 

En daarna?

Na het verkrijgen van uw vergunning : uw verplichtingen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is de termijn voor de gebruikmaking van uw vergunning?
  • Aanplakkingsplicht?
  • Exploitatievoorwaarden?
  • Documenten na de vergunning?
  • Uw activiteit wijzigen, afstaan, stopzetten, uw inrichtingen opnieuw in dienst stellen?

 

Datum van de update: 11/05/2022