U bent hier

Vergunning klasse 1B

Vergunning klasse 1B

Fases van de procedure na de indiening van uw dossier

Bevoegde overheid

Proceduretermijn

Analyse van uw dossier fase per fase

Leefmilieu Brussel

Termijn om het ontvangstbewijs te ontvangen

 • Reken 45 dagen om het ontvangstbewijs te ontvangen dat uw dossier volledig is als u uw dossier niet hebt moeten aanvullen.
 • Als u het hebt moeten aanvullen, reken dan 45 dagen na de ontvangst van de ontbrekende documenten.

Termijn voor de beslissing betreffende uw vergunningsaanvraag

 • U zult een milieuvergunning ontvangen 160 dagen na het ontvangstbewijs te hebben ontvangen dat uw dossier volledig is.
 • Als uw project gemengd is, zult u twee ontvangstbewijzen ontvangen: dat van BSE en dat van Leefmilieu Brussel. De afleveringstermijn begint op de datum van het tweede ontvangstbewijs van een volledig dossier dat u ontvangt.

Bijkomende termijnen

 • Advies van de DBDMH: de adviestermijn is 60 dagen.
  Indien het advies na deze termijn wordt verstrekt, wordt de termijn voor de aflevering verlengd met het aantal dagen vertraging.

U hebt geen antwoord ontvangen binnen de afleveringstermijnen?

Dit gebrek aan antwoord staat gelijk met een weigering van vergunning.
U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

 

Openbaar onderzoek

Ja

Leefmilieu Brussel belast zich ermee uw milieuvergunningsaanvraag te onderwerpen aan een openbaar onderzoek dat 30 dagen duurt.

Overlegcommissie

Ja

Maximaal 15 dagen na het einde van het openbaar onderzoek

Bezoek aan de inrichtingen

Ja

Voor de meeste dossiers

 

 

 

 

 

 

En daarna?

Na het verkrijgen van uw vergunning : uw verplichtingen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat is de termijn voor de gebruikmaking van uw vergunning?
 • Aanplakkingsplicht?
 • Exploitatievoorwaarden?
 • Documenten na de vergunning?
 • Uw activiteit wijzigen, afstaan, stopzetten, uw inrichtingen opnieuw in dienst stellen?


 

Datum van de update: 22/03/2021