U bent hier

Vergunning klasse 2

Vergunning klasse 2

Fases van de procedure na de indiening van uw dossier

Bevoegde overheid

Proceduretermijn

Analyse van uw dossier fase per fase

Gemeentebestuur

of

Leefmilieu Brussel indien:

  • de aanvrager openbaar is,
  • de activiteit een goed van openbaar nut betreft,
  • de activiteit een beschermd goed betreft.

Termijn om het ontvangstbewijs te ontvangen

  • Reken 20 dagen om het ontvangstbewijs te ontvangen dat uw dossier volledig is als u uw dossier niet hebt moeten aanvullen.
  • Als u het hebt moeten aanvullen, reken dan 20 dagen na de ontvangst van de ontbrekende documenten.

Termijn voor de beslissing betreffende uw vergunningsaanvraag
U zult een beslissing ontvangen binnen de 60 dagen na het ontvangstbewijs te hebben ontvangen dat uw dossier volledig is: of wel een vergunningsaanvraag, ofwel een weigering.
 

U hebt geen antwoord ontvangen binnen de 60 dagen?

Dit gebrek aan antwoord staat gelijk met een weigering van vergunning. U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

 

Bijkomende termijnen

Advies van de DBDMH: de adviestermijn is 30 dagen.
Indien het advies na deze termijn wordt verstrekt, wordt de termijn voor de aflevering verlengd met het aantal dagen vertraging.

 

Bezoek aan de inrichtingen

Ja
voor de meeste dossiers

Openbaar onderzoek

Ja

Het gemeentebestuur of Leefmilieu Brussel belast zich ermee uw aanvraag te onderwerpen aan een openbaar onderzoek dat 15 dagen duurt.

Overlegcommissie

Nee

 

 

En daarna?

Na het verkrijgen van uw vergunning : uw verplichtingen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de volgende vragen:

Wat is de termijn voor de gebruikmaking van uw vergunning?

  • Aanplakkingsplicht?
  • Exploitatievoorwaarden?
  • Documenten na de vergunning?
  • Uw activiteit wijzigen, afstaan, stopzetten, uw inrichtingen opnieuw in dienst stellen?


 

Datum van de update: 22/03/2021