U bent hier

Uw installatie wijzigen (professionnels)

a. Uw installatie omvormen
b. Uw installatie definitief buiten dienst stellen

a. Uw installatie omvormen

Uw installatie omvormen, houdt in:

 • Van koelvloeistof veranderen; 

  U wijzigt het soort koelvloeistof indien:

  • u uw oude installatie volledig buiten bedrijf stelt en met een nieuwe installatie met een gelijkwaardig vermogen verdergaat of
  • u de bestaande installatie wilt omvormen en andere koelvloeistoffen wilt gebruiken (Retrofit/Drop-in).
 • De koelinstallaties verplaatsen of uitbreiden ;
 • Uw installatie definitief buiten dienst stellen.

Vraag de toelating aan uw gemeente of aan Leefmilieu Brussel (afhankelijk van wie uw vergunning heeft afgeleverd) voordat u uw installatie wijzigt of omvormt.   

Indien u bij Leefmilieu Brussel toestemming moet vragen, kunt u op twee manieren te werk gaan:

 • Ofwel richt u uw vraag tot:
  Leefmilieu Brussel
  Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
  Thurn & Taxis Site
  Havenlaan 86C, bus 3000
  1000 Brussel

         => Vermeld daarbij in uw schrijven:

 • de naam, de firmanaam en het adres van de houder van de milieuvergunning;
 • de referenties van de geldige milieuvergunning(en).

Indien uw vergunning werd uitgereikt door uw gemeente, dient u zich tot de milieudienst van uw gemeente te wenden.

Wacht altijd de officiële toelating af alvorens deze wijzigingen uit te voeren. 

Top

b. Uw installatie definitief buiten dienst stellen 

Wanneer u uw installatie definitief buiten dienst stelt, moet u:

 • uw installatie binnen de maand aftappen;
 • vervolgens uw installatie binnen de twee jaar laten ontmantelen.

Indien uw installatie HFK bevat, moet u:

Top

Datum van de update: 18/02/2022