U bent hier

De verplichtingen inzake afbraak, verbouwingen en voorafgaande sanering

Wanneer een oud gebouw wordt afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe constructie of als een bestaand gebouw wordt gerenoveerd, dan brengt dat verplichtingen met zich mee die worden opgenomen in de milieuvergunning. Deze verplichtingen omvatten de bouwplaatsvergunning, het beheer van het risico in verband met de aanwezigheid van asbest en, eventueel, het beheer van verontreinigde bodems of de buitengebruikstelling van bestaande inrichtingen.

De meeste werven vereisen een voorafgaande toestemming. Houd rekening met uw verplichtingen en de informatie die u aan de bevoegde autoriteiten moet verstrekken door volgende link te raadplegen.

Bouw-, afbraak- of verbouwingswerken

Voor de meeste bouwplaatsen moet een voorafgaande aangifte worden ingediend om toelating te krijgen voor het aanvatten van de werken. Deze aangifte moet worden ingediend bij het gemeentebestuur op wiens grondgebied de toekomstige werkzaamheden zullen plaatsvinden.

Bij de procedure voor de aanvraag van een milieuvergunning voor een nieuw gebouw, wordt meestal het bewijs gevraagd dat men beschikt over de nodige toelatingen met betrekking tot de werken.

Verplichting inzake asbestverwijdering

Elke bouwplaats met een vloeroppervlakte van 500 m² of meer, houdt verplichtingen in op het vlak van het beheer van de aanwezigheid van asbest.  Voor meer informatie ter zake verwijzen we u door naar onze pagina's in verband met het beheer van asbest in een gebouw. In sommige gevallen zal de milieuvergunning vermelden dat het bewijs moet worden geleverd dat deze verplichtingen werden nageleefd.

Beheer van de bodem- en grondwaterverontreiniging

Over het algemeen mag de latere behandeling van een bodem- en grondwaterverontreiniging niet in het gedrang worden gebracht worden door een nieuwe constructie. Meer info vindt u op de pagina over de verplichtingen in het raam van de bodemwetgeving.

Buitengebruikstelling van oude inrichtingen

Als u zich dient te ontdoen van oude stookolietanks, koelinstallaties of statische transformatoren, zijn er specifieke verplichtingen van toepassing, die verband houden met hun buitengebruikstelling en de gevaarlijke aard van deze afvalstoffen. Zo moet bv. een oude stookolietank op een correcte manier buiten gebruik worden gesteld (gereinigd en ontgast) en zal de desbetreffende milieuvergunning om de voorlegging van het bewijs hiervan verzoeken in de vorm van een attest van buitengebruikstelling.

De specifiek voor dergelijke inrichtingen bestemde exploitatiegidsen lichten de voorwaarden van een dergelijke buitengebruikstelling nader toe.

Datum van de update: 17/01/2022