U bent hier

Brussel'Air-premie

Woont u in Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hebt u uw nummerplaat laten schrappen op 4 april 2021 of later? Als u de algemene voorwaarden naleeft, hebt u recht op de Brussel’Air-premie! Deze premie, "à la carte" te besteden, geeft u recht op mobiliteitsalternatieven om u gemakkelijk en gratis in Brussel te verplaatsen. 

Wilt u weten wanneer u de Brussel’Air premie kunt aanvragen? Stuur een e-mail naar brusselairpremie@leefmilieu.brussels.

Een nieuwe Brussel'Air-premie voor Brusselaars! Wat verandert er?
 • Beter aangepast aan uw situatie. Het bedrag van de nieuwe Brussel'Air-premie wordt bepaald op basis van uw inkomen en of een persoon in uw gezin al dan niet in aanmerking komt voor een parkeerkaart voor personen met een beperking. Op die manier kunnen sommige mensen meer financiële steun ontvangen.
 • Een bredere waaier aan à la carte mobiliteitsopties. Het aanbod van alternatieven in het kader van de nieuwe premie wordt uitgebreid. U kunt nu naar wens zelf kiezen en combineren: verschillende MIVB-abonnementen (senior, BruPass, BruPass XL, RVV, jaarlijks, maandelijks), een fietsbudget (voor een minimumbedrag van 250 euro), abonnementen op (elektrische) deel- of leasingfietsen, deelauto's, taxi's, enz. 
 • Meer aandacht voor personen met een beperkte mobiliteit. Bij de nieuwe Brussel'Air premie wordt het hoogste bonusbedrag automatisch toegekend als één persoon in het huishouden van de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart. Bovendien kan de premie worden gebruikt voor de aankoop van een aangepaste fiets of materiaal om een fiets aan te passen aan personen met een handicap, of voor de aankoop van tickets voor de TaxiBusdienst van de MIVB. 
 • De Mobility Coach voor gratis begeleiding. Iedereen die dat wenst, kan hulp vragen aan de Mobility Coach. De coach zal uw vragen beantwoorden en u een collectieve of individuele ondersteuning bieden om u te helpen bij het maken van de juiste mobiliteitskeuzes!  
 • Alleen de schrapping van een nummerplaat telt (en niet langer de vernietiging van het voertuig).
  • Voortaan geeft alleen de schrapping van de nummerplaat recht op de Brussel'Air-premie, op voorwaarde dat u in het jaar na de schrapping niet opnieuw een auto of motor inschrijft.
  • Net als vroeger mag de nummerplaat maximaal 6 maanden voor uw premieaanvraag geschrapt zijn. De geschrapte nummerplaat moet echter wel van een voertuig zijn dat minstens 2 jaar op uw naam is ingeschreven, in tegenstelling tot 1 jaar zoals vroeger. 
  • De vernietiging van het voertuig, waarmee de vroegere Brussel'Air-premie verdubbeld kon worden, wordt niet meer in aanmerking genomen. 

 

1. Wat is de Brussel’Air-premie? 

De Brussel'Air-premie is een financiële steun voor Brusselaars die ervoor kiezen om de auto te vervangen door alternatieve vervoermiddelen. Het principe? U doet afstand van uw auto en krijgt in ruil daarvoor een ‘mobiliteitsbudget’ dat u gedurende 2 jaar naar wens kunt besteden bij de deelnemende mobiliteitsoperatoren. Zo kunt u gratis verschillende vervoermiddelen testen en combineren, en ontdekken welk alternatief voor de auto het beste bij u past! 

Concreet kunt u uiterlijk 6 maanden na de schrapping van uw nummerplaat, indien u aan bepaalde algemene voorwaarden voldoet, een Brussel'Air-premie aanvragen. Afhankelijk van uw profiel krijgt u dan een mobiliteitsbudget dat u 'à la carte’ kunt uitgeven aan verschillende mobiliteitsopties..

Deze 6 maanden worden verlegd met het aantal maanden dat het niet mogelijk was om de premie aan te vragen bij het overschakelen naar de nieuwe premie.

2. Voor wie, welke bedragen? 

De nieuwe Brussel'Air-premie is er voor alle Brusselaars die de nummerplaat van een auto in hun gezin laten schrappen. Het bedrag varieert op basis van uw profiel, het inkomen van uw gezin en de eventuele aanwezigheid van een persoon met een beperking in uw gezin (d.w.z. een persoon die in aanmerking komt voor een parkeerkaart voor personen met een beperking). Er zijn drie niveaus:

Inkomen* / statuut Premie (maximaal bedrag)
Personen met een handicap , ongeacht  hun inkomsten € 900

< € 37.600 (alleenstaande)

of

< € 52.600 (samenwonenden/partners)

€ 900

€ 37.600 - € 75.100 (alleenstaande)

of

€ 52.600 - € 90.100 (samenwonenden/partners)

€ 700

> € 75.100  (alleenstaande)

of

> € 90.100 (samenwonenden/partners)

€ 500

*Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen, is de som van het totale belastbare inkomen en het afzonderlijk belastbare inkomen van alle volwassen leden van het gezin, zoals vermeld op het meest recente Aanslagbiljet (AB). 

3. Waar geeft de Brussel'Air-premie recht op? 

Hieronder vindt u het menu van de diensten en operatoren waartoe u met het bedrag van uw Brussel'Air-premie toegang hebt. Een kleine tip: informeer vooraf naar de verschillende mogelijkheden, zodat u de alternatieven kunt kiezen die bij u passen. 

De aanpassing van de manier waarop we ons verplaatsen kan een hele uitdaging zijn. Daarom is er de Mobility Coach die u kan begeleiden bij dit proces. Deze persoon zal u helpen bij het maken van de juiste mobiliteitskeuzes op basis van wat u nodig hebt en de verplaatsingen die u maakt. En bovendien is deze dienstverlening volledig gratis! Aarzel niet om een individuele coachingsessie of een Mobility Visit als groep te reserveren, of neem per e-mail contact op met de Mobility Coach om uw vragen te stellen. U vindt alle informatie op www.mobilitycoach.brussels

De informatie over de diensten en de operatoren die beschikbaar zijn in de Brussel’Air premie zullen worden aangevuld.

MIVB

Beschikbare diensten.

Met de Brussel’Air premie kan u de volgende producten van de MIVB kiezen voor een jaar- of maandabonnement aangepast aan het profiel van de begunstigde. Dat betekent dat u kan kiezen voor het klassieke abonnement, een abonnementen aan verlaagd tarief (zoals het +65- abonnement, het RVV-abonnement (verhoogde tegemoetkoming),… ), het BruPass abonnement, Brupass XL of tickets voor de Taxibus

Het MIVB abonnement dat u bestelt, start in principe op de eerste dag van de maand die volgt op de toekenning van uw premie. Als de begunstigde van het abonnement al een geldig MIVB-abonnement heeft, kan u zelf de startdatum kiezen. Als u het nieuwe abonnement laat starten vanaf de eerste dag van de maand na de toekenning van de premie, zal de MIVB een deel van het nog lopende geldige abonnement terugbetalen. Maar u kan ook het nieuwe abonnement laten starten op de dag dat het lopende abonnement eindigt. Een terugbetaling wordt al volgt berekend: prijs van het jaarabonnement min 10 euro (administratieve kosten) en min de prijs van een maandabonnement voor het aantal maanden dat het abonnement al gebruikt werd. Bijvoorbeeld: voor een MIVB-jaarabonnement dat 3 maanden gebruikt werd, is het bedrag van de terugbetaling: 499€ - 10€ - (3 x 49€) = bedrag terugbetaling). 

Fietsbugdet met Pro Velo

Om te weten waarvoor u het fietsbudget mag gebruiken, neemt u een kijk in de lijst met de toegelaten fietsartikelen (.pdf). Als u kiest voor het fietsbudget, moet u tenminste voor 250€ aankopen doen van toegelaten fietsartikelen. Let op: u kan het fietsbudget niet gebruik voor een aankoop van een monowheel of een step. 
Als u kiest voor een fietsbudget, heeft u ook recht op een gratis opleiding van Pro Velo om u te helpen bij het beginnen fietsen in de stad. 

Van zodra u van Leefmilieu Brussel het attest ontvangt van de toekenning van uw Brussel’Air premie, kan u uw fietsaankopen doen in alle fietswinkels of sportwinkels die fietsen verkopen in België. Wacht dus op de goedkeuring van uw premie, voordat u uw aankopen doet: anders kan u geen terugbetaling aanvragen. 

Zorg ervoor dat de fietsartikelen duidelijk vermeld staan op de factuur. Stuur daarna uw factuur naar info@provelo.org (of per post naar Pro Velo, Londenstraat 15, 1050 Elsene). Pro Velo zal uw factuur controleren en valideren. Na een paar dagen zal het bedrag worden teruggestort op uw rekening. 

Modalizy

Deze aanbieder geeft u recht op een heel flexibele “Mobility as a Service” formule. Als u voor Modalizy kiest, ontvangt u een kaart ontvangen die lijkt op een bankkaart en een pincode. U kan het volledige of een deel van het bedrag van uw Brussel’Air premie op de kaart zetten en u betaalt daarmee uw verplaatsingen op uw eigen ritme voor een ruim aanbod van operatoren: MIVB, NMBS, taxi, deelsteps, deelwagens,…. U moet er wel mee rekening houden dat er een kostprijs wordt aangerekend bij de activatie van de kaart en gebruikskosten voor iedere maand dat u de kaart gebruikt. Deze kosten zullen worden afgetrokken van het budget dat beschikbaar is op de kaart. De exacte lijst met alle mobiliteitsdiensten die u kan gebruiken met de Modalizy kaart, is weldra ter beschikking. 

4. Algemene voorwaarden

 • De aanvrager van de premie moet een natuurlijke persoon zijn die gedomicilieerd is in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De schrapping heeft betrekking op een voertuig van categorie M1 (auto) dat gedurende minstens twee ononderbroken jaren is ingeschreven op naam van de aanvrager van de Brussel'Air-premie. De schrapping mag niet meer dan 6 maanden vóór de aanvraag van de premie hebben plaatsgevonden.
 • Het schrappen van een voertuig dat ingeschreven staat op naam van een firma (met inbegrip van een eenmanszaak), van een moto of van een bedrijfsvoertuig (categorie N1, bijvoorbeeld een bestelwagen) geeft geen recht op de Brussel’Air-premie.  
Bent u een professional? Er zijn andere premies beschikbaar zoals de premie voor professionals en de premie voor cargofietsen (Cairgobike). 
 • Het aantal voertuigen (categorie M1), met inbegrip van bedrijfswagens of gelijkgestelde voertuigen, en van gemotoriseerde tweewielers (categorie L) geteld op het adres van de premie-aanvrager, moet met minstens één eenheid verminderen vanaf de datum van schrapping, voor een periode van 1 jaar. De aanvrager of een lid van zijn gezin mag dus geen auto (M1), met inbegrip van een bedrijfswagen (of iets soortgelijks) en/of geen gemotoriseerde tweewieler (categorie L) inschrijven binnen een jaar na de schrapping van de nummerplaat. 
 • De aanvrager kan niet van de premie gebruikmaken als hij/zij zelf of iemand van zijn/haar gezin minder dan drie maanden voor de datum van aanvraag van de Brussel'Air-premie, een bedrijfswagen of gelijkgesteld voertuig heeft ontvangen.
 • De premie wordt slechts eenmaal per geschrapte nummerplaat toegekend.
 • Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor het toezicht op de Brussel'Air-premie. Indien de voorwaarden voor de toekenning van de premie niet worden nageleefd, zal Leefmilieu Brussel de aanvrager op de hoogte brengen van de verplichting tot terugbetaling. De aanvrager beschikt over 30 dagen vanaf de datum van kennisgeving om de terugbetaling te verrichten. Indien de terugbetaling niet binnen deze termijn gebeurt, zal Leefmilieu Brussel een herinnering sturen naar de aanvrager, die dan 15 dagen na de datum van de kennisgeving van de herinnering heeft om de terugbetaling uit te voeren.
 • De aanvrager van de Brussel'Air-premie kiest zelf het bedrag dat hij aan de verschillende gekozen diensten besteedt. De keuze van de diensten en de daaraan toegewezen bedragen is definitief. Er zal geen terugbetaling aan de aanvrager of de begunstigde plaatsvinden, om welke reden dan ook.
Datum van de update: 23/11/2021

Contact: