U bent hier

Ozon- en hitteplan

Door de klimaatopwarming bestaat het risico dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds vaker te maken zal krijgen met hittegolven en hoge ozonconcentraties. Ozon is een in de lucht aanwezig vervuilend gas dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Het Ozon- en hitteplan wil daarop anticiperen en acties uitwerken die de risico's voor de inwoners (en met name voor kwetsbare personen) voorkomen en beperken. 

2003, een dramatisch precedent

Het plan gaat uit van de dramatische ervaring die heel West-Europa in 2003 doormaakte. De hittegolven en ozonpieken bereikten toen uitzonderlijke hoogten. Die omstandigheden lagen aan de basis van naar schatting 45.000 overlijdens in heel Europa, onder wie 1.300 vijfenzestigplussers in België.

Een plan om te anticiperen en snel te kunnen reageren

Het Ozon- en hitteplan anticipeert op dergelijke uitzonderlijke weersomstandigheden en voorziet in een aantal informatie- en preventiemaatregelen die de gevolgen voor de bevolking – en met name voor die groepen die het meeste risico lopen (kinderen, oudere mensen en/of alleenstaanden) – moeten temperen.

Uitzonderlijke weersomstandigheden

We spreken van een hittegolf wanneer verschillende dagen na elkaar temperaturen van boven de 25 C° worden opgetekend. Aangezien hitte en hoge ozonconcentraties vaak samen voorkomen, heeft het plan ook betrekking op ozonpieken. De drempels voor de ozonconcentratie in de lucht werden door de Europese Unie vastgesteld op 180 microgram ozon per m³ lucht (drempel voor waarschuwingen aan de bevolking) en 240 microgram ozon per m³ lucht (alarmdrempel).

Zorg dat u tijdens hittegolven en/of ozonpieken het nieuws volgt. Volg de aanbevelingen op om de gezondheidsrisico's voor uzelf en voor de mensen in uw omgeving te beperken.

U vindt gedetailleerde informatie over het Ozon- en hitteplan op www.luchtkwaliteit.brussels

Datum van de update: 19/09/2018