U bent hier

Toezicht

Het Brusselse deel van het Zoniënwoud staat onder dagelijks toezicht en bewaking van boswachters en bosopzichters van Leefmilieu Brussel.

De boswachter

De boswachter “beheert” het woud:

 

 

 

  • in de verschillende percelen maakt hij de inventaris op van de bomen en selecteert hij de kaprijpe exemplaren. Hij plant de bosexploitatie en houdt toezicht bij de uitvoering van de werken;
  • hij volgt ook nieuwe aanplantingen op, beschermt de fauna en flora en zorgt ervoor dat de voorzieningen voor gebruikers (borden, zitbanken, speeltuinen, fietspaden enz.) worden onderhouden;
  • het administratieve luik van zijn werk omvat het beheer van materieel en personeel;
  • hij beschermt en bewaakt het bos tegen schade.

Tegelijk treedt hij op als “politieman van het bos”. Hij waakt erover dat bezoekers de bestaande reglementering opvolgen (boswet, verkeersreglement, wetgeving op de bescherming van natuur en fauna enz.). Een boswachter heeft trouwens de titel van officier van de gerechtelijke politie met beperkte bevoegdheden.

Omdat de recreatieve functie van het Zoniënwoud zo belangrijk is, heeft de boswachter tot slot ook een derde opdracht: het publiek informeren over en sensibiliseren voor het woud en – in ruimere zin – natuurbescherming.

De bosopzichter

Zoals de naam het zegt, houdt de bosopzichter “toezicht” over de bossen. Hij noteert problemen en dringende onderhoudswerken, en ziet toe op het onderhoud van de bosvoorzieningen en de bewegwijzering. Maar hij controleert toch eerst en vooral of bezoekers de geldende regels opvolgen. Doen ze dat niet? Dan heeft hij de bevoegdheid om een proces-verbaal op te stellen. Net als de boswachter vervult hij een educatieve rol t.o.v. de bezoekers, die hem altijd kunnen aanspreken met vragen over het woud, de fauna en flora.
Aarzel dus niet om hem vragen te stellen. Hij vertelt u met veel plezier honderduit over het bos!

Datum van de update: 23/09/2021