U bent hier

Kappen

Het woud is opgedeeld in houtkapzones. De inventaris van elke zone wordt ongeveer om de acht jaar opgemaakt. Dat gaat gepaard met een selectie van de bomen die tijdens de daaropvolgende winter worden gekapt.
Bij de selectie gelden verschillende criteria.
Een boom kan worden gekapt om:

  • een zone uit te dunnen zodat de bomen die blijven staan meer ruimte krijgen om door te groeien (open plekken);
  • jonge beuken aan te planten en zo het beukenareaal te verjongen (regeneratie van het oude beukenareaal);
  • het boomareaal te diversifiëren en nieuwe boomsoorten een plaats te geven (samenstelling van gemengde bosstroken);
  • de veiligheid te garanderen van wandelaars langs paden of van het wegverkeer langs openbare wegen.

De openbare verkoop van deze bomen vindt plaats in oktober. De kopers gebruiken dan de rustperiode van de bomen (november tot april) om de geselecteerde bomen te kappen en te transporteren.
Met het hout van de beste kwaliteit worden dan onder meer planken en multiplexpanelen gemaakt. De rest wordt verkocht als brandhout.

Datum van de update: 23/09/2021