U bent hier

Beheer

Het “wetenschappelijke” beheer van het Zoniënwoud is in handen van verschillende specialisten.

De bosingenieur neemt de verschillende taken met betrekking tot de bosbouw voor zijn rekening. Als landbouwkundig ingenieur van opleiding is hij (of zij) verantwoordelijk voor een afgebakend bosterrein (hij wordt ook “houtvester” genoemd). Hij verzekert de technische en bestuurlijke leiding over deze zone, organiseert het beheer en de exploitatie van het bos, en houdt toezicht op de aanplantingen, het onderhoud en de bescherming. Door deze opdracht werkt hij afwisselend op kantoor bij Leefmilieu Brussel, en in het bos zelf.
Hij wordt bijgestaan door het onderhoudspersoneel en het personeel dat toezicht houdt over het Zoniënwoud.

De ingenieur en het personeel op het terrein krijgen bovendien de steun van een administratieve cel.

Wat het aspect "natuur" betreft, zien de biologen toe op de toepassing van maatregelen ter bevordering van het behoud en de ontwikkeling van het biologisch erfgoed. Dankzij de onderzoeken die deze wetenschappers in het woud voeren, kan ook de kennis van het terrein en dus zijn beheer worden verbeterd.

Al deze vaklui maken deel uit van het personeel van Leefmilieu Brussel.

Buiten Leefmilieu Brussel is er ook het personeel van privé-exploitanten van het woud, zoals houthakkers en uitslepers. Ze werken met de toestemming en onder toezicht van Leefmilieu Brussel, volgens uiterst strenge mandaten, en uiteraard in overeenstemming met het Beheersplan van het woud en de FSC-normen (label toegekend door een extern en onafhankelijk orgaan, dat getuigt van het duurzaam beheer van het Zoniënwoud).

Datum van de update: 23/09/2021

Documenten: 

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail

Infofiches:

Technische documenten:

Artikels: