U bent hier

Toezicht op de bijenkolonies

Bijen wegen om ze beter te leren kennen

Geen bijen, geen planten meer ... Deze waardevolle insecten spelen immers een onontbeerlijke rol in de bestuiving die nodig is voor de voortplanting van de planten. Het is van het grootste belang om onze kennis van de algemene context van de bijen in een stedelijke omgeving uit te breiden. In Brussel werd een monitoringsysteem van bijenkolonies met behulp van elektronische weegschalen geïnstalleerd.

Leefmilieu Brussel observeert de bijen reeds enkele jaren van dichtbij. Het doel? Een strategie ontwikkelen om op een optimale manier hun activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen en de bijenteelt beter in de stedelijke omgeving te integreren.

Om onze kennis over de algemene context van bijen in een stedelijke omgeving uit te breiden, werden in de gewestelijke groene ruimten op een doordachte manier bijenkasten geplaatst. Een aantal projecten stimuleren ook persoonlijke initiatieven van Brusselse imkers.

Zich verenigen en meten om beter te kunnen analyseren

Leefmilieu Brussel wil graag tot een synthetische analyse van de situatie komen. Dat zou het mogelijk maken een stand van zaken op te maken, potentiële evolutiepistes voor deze strategie te bepalen en een "bijen"-hoofdstuk te ontwikkelen in het tweejaarlijkse verslag over de staat van het Brusselse leefmilieu.

Leefmilieu Brussel heeft de handen in elkaar geslagen met de Brusselse bijenvereniging “Société Royale Apicole de Bruxelles et Environs (SRABE)” voor een studie over de bijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Samen hebben ze een monitoringsysteem van de bijenkolonies opgezet met behulp van elektronische weegschalen in Brussel.

De technologie ... in dienst van de honing

Er werden vier weegschalen geplaatst onder goede productiebijenkasten, verspreid over het gewestelijke grondgebied.

Die voeren metingen uit en geven om de 2 uur een reeks van gegevens door via geïntegreerde gsm's: gewicht van de bijenkast, vochtigheidsgraad van de lucht, pluviometrie en interne en externe temperatuur van de bijenkast.

Een geïnformatiseerd systeem maakt een grafische analyse van deze informatie. De informatie wordt dagelijks ter beschikking gesteld op de website van de SRABE en het bijenonderzoeks- en informatiecentrum CARI.

Dit initiatief maakt deel uit van een meer globale denkoefening van het CARI over de gezondheidstoestand van de bijenkolonies. Dit maakt bovendien een nauwkeurigere follow-up mogelijk van de meteorologische omstandigheden die de bestuiving en honingproductie beïnvloeden.

Datum van de update: 27/07/2021

Documenten: