U bent hier

Proefdierverblijven

Op deze pagina vindt u informatie over de uitbatingsvoorwaarden voor uw proefdierverblijf en lokalen voor opslag van dierlijk afval.

Uw afval beheren

Waar moet u dit afval opslaan?

Dit afval moet afzonderlijk worden opgeslagen (bijvoorbeeld in de koelkast).

Hoe moet u uw afval verwijderen?

Wat de kattenbakvulling en uitwerpselen betreft: het gaat om dierlijke bijproducten van categorie 2. In dit opzicht moeten ze worden opgehaald door een ophaler die erkend is als ophaler van dierlijke bijproducten van categorie 2.  Wanneer dit afval een biologisch risico inhoudt omwille van de afkomst ervan en omdat het niet onschadelijk gemaakt kon worden (ontsmet), moet de ophaler ook erkend zijn voor het ophalen van gevaarlijk afval in het BHG. Wanneer dit afval tot de biologische risicoklasse 3 of 4 behoort, moet het aan de bron onschadelijk worden gemaakt alvorens het beperkingsgebied te verlaten, behalve wanneer dit technisch of materieel onmogelijk is.

Wat de dierenkadavers betreft: het gaat om dierlijke bijproducten van categorie 1. In dit opzicht moeten ze worden opgehaald door een ophaler die erkend is als ophaler van dierlijke bijproducten van categorie 1. Wanneer dit afval een biologisch risico inhoudt omwille van de afkomst ervan en omdat het niet onschadelijk gemaakt kon worden (ontsmet), moet de ophaler ook erkend zijn voor het ophalen van gevaarlijk afval in het BHG. Bij volledige vernietiging door een chemische actie (groot volume) moet de ophaler enkel erkend zijn voor de ophaling van gevaarlijk afval in het BHG.
De milieuvergunning betreffende het ingeperkt gebruik definieert de uitvoeringsbepalingen (verpakking, verwijdering) van dit afval. 

Lozing van afvalwater

Om elk verontreinigingsrisico te vermijden, mag de bodembedekking geen water doorlaten en moet de vloer afhellen naar een afloop die voorzien is van een luchtafsnijder en uitmondt in een waterdichte tank. Reinig uw lokalen regelmatig en desinfecteer ze minstens één keer per week.

Als u een proefdierverblijf van inperkingsniveau 2 of hoger uitbaat, moet u regelmatig ontsmettingsmiddel in de stankafsluiters gieten. Leefmilieu Brussel kan een installatie van inperkingsniveau 3 ook verplichten om het afvalwater inactief te maken alvorens het bij het huishoudelijk afvalwater wordt gevoegd.

Verlucht

Proefdierverblijven veroorzaken vooral geurhinder. Zorg voor voldoende verluchting die niet hinderlijk is voor de buren.

Ook als er geen enkel reglement bestaat voor de verluchting van uw lokalen, raden wij u toch aan om het luchtvolume 10 tot 12 keer per uur te verversen.

Datum van de update: 07/06/2021

Contact: 

Neem contact met Leefmilieu Brussel :
permit@envionnement.brussels
Adres: Leefmilieu Brussel - Afdeling vergunningen - Benoit Willocx – Havenlaan 86c/3000 - 1000 Brussel

Neem contact met de SBB :
Tel : 02/642.52.93 - E-mail
@ Adres: Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid – Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie – Philippe Herman - Juliette Wytsmanstraat, 14 te B-1050 Brussel.