U bent hier

Bouwen en renoveren

Wat omvat het luik EPB-werkzaamheden?

Het luik « EPB-werkzaamheden » van de EPB-wetgeving voorziet een reeks EPB-eisen die dienen gerespecteerd te worden bij het bouwen of renoveren. Deze eisen beogen een hoge energie-efficiëntie en een gezond binnenklimaat.

Om de energie-efficiëntie van een pand te verbeteren, kunnen er talrijke maatregelen worden uitgevoerd. Het luik EPB- werkzaamheden probeert via de EPB-eisen de meest essentiële maatregelen, tijdens het realiseren van de werken, te garanderen. Deze eisen houden verband met het ontwerp, de thermische isolatie, technische kenmerken van de installaties, de energieproductie, ventilatie, enz.

De EPB-eisen die van toepassing zijn voor uw project zijn afhankelijk van de aard van de werken en de bestemming van uw onroerend goed. De datum van indiening van de bouwvergunning beïnvloedt ook aan welke EPB-eisen het project onderhevig zal zijn. Deze eisen zijn veranderd sinds het in werking treden van de EPB-regelgeving, eveneens als de bouwtechnieken en de klimaatuitdagingen.

Wanneer geldt de wetgeving EPB-werkzaamheden voor mij?

Sinds 2 juli 2008, behalve enkele uitzonderingen beschreven op de pagina’s « Eisen en procedures », is deze wetgeving van toepassing voor u van zodra u bouw- of renovatiewerken uitvoert, waarvoor u een bouwvergunning nodig heeft.

Wat zijn de voordelen van de EPB-werkzaamheden?

De EPB is verplicht. Maar zij zorgt er ook voor dat het comfort in de gebouwen makkelijk kan worden verbeterd en de energiefactuur lager wordt :

  • naleving van de EPB-eisen brengt geen technische complicaties met zich mee. Het gaat om maatregelen die met gezond verstand te maken hebben;
  • de energiefactuur, bij het gebruik van het gebouw, wordt lichter, ongeacht de evolutie van de energieprijzen in de toekomst; de eventuele meerkost tijdens de bouw wordt gecompenseerd;
  • het comfort van de gebruikers van de gebouwen wordt verbeterd, terwijl de energiebehoeften en CO2-uitstoot lager worden;
  • ze draagt bij aan het streven naar behoud van het milieu en het klimaat.
Datum van de update: 11/03/2021