U bent hier

De energieprestatie van gebouwen (EPB)

De EPB, een drieledige reglementering

 

EPB voor verwarming en klimaat

De energieprestatie van uw technische installaties – controles en vereisten

 

EPB-werken

Bouwen en renoveren en daarbij rekening houden met de vereisten inzake energieprestaties

 

EPB-certificaat

Objectieve informatie over de energieprestatie van panden die te koop of te huur worden aangeboden

Om de huidige energie-uitdaging aan te pakken heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest o.a. een ordonnantie goedgekeurd die de vermindering beoogt van het primair energieverbruik en de CO2-uitstoot die verband houden met de exploitatie van gebouwen, zonder dat de gebruikers aan comfort moeten inboeten: de EPB-reglementering.

Deze reglementering vloeit voort uit een Europese verplichting. In België hebben het Vlaams en het Waals Gewest dus ook EPB-regelgevingen ontwikkeld. Die hebben dezelfde doelstelling, maar kunnen op een andere wijze worden toegepast.

Voor het Brussels Gewest gaat het om een belangrijke tool om de doelstelling van de beperking van de CO2-uitstoot te verwezenlijken omdat het energieverbruik van de gebouwen er 70% van het totale energieverbruik uitmaakt.

Het gamma van voorgeschreven maatregelen in de EPB-ordonnantie kan samengevat worden in drie grote lijnen:

  • Het luik "Technische EPB-installaties": technische voorzieningen van een gebouw kunnen een belangrijke bron van energiebesparingen vormen. Om een minimaal niveau van energie-efficiënte te verzekeren moeten verwarmings- en airconditioningssystemen voortaan voldoen aan bepaalde vereisten en zijn ze onderworpen aan verschillende controles. Deze bepalingen zijn vastgelegd in de besluiten: de EPB verwarming en -klimaatregeling.
  • Het luik "EPB-werken": bij een bouw- of renovatieproject, dat aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen is, moet een onroerend goed aan bepaalde EPB-eisen voldoen met als doel een hoge energie-efficiëntie en een gezond binnenklimaat te bereiken.
  • Het luik "EPB-certificaat": hiermee kunnen kandidaat-huurders en -eigenaars eigendommen vergelijken op het vlak van energie-efficiëntie. Elke woning en elke grote kantooroppervlakte die te huur of te koop wordt gesteld, dient over een EPB-certificaat te beschikken dat deze informatie vermeldt. Overheidsinstellingen doen ook mee: zij dienen aan de ingang van hun gebouw "het EPB-certificaat openbaar gebouw", dat het energieverbruik aangeeft, uit te hangen en dienen dit jaarlijks te vernieuwen
Datum van de update: 22/03/2021