U bent hier

Facilitator Duurzame Gebouwen (professionnels)

 De Facilitator Duurzame Gebouwen biedt hulp en begeleiding aan professionelen uit de bouwsector (bouwheer, ontwerper, beheerder, technisch verantwoordelijke, installateur of onderneming), mede-eigenaars (van meer dan 6 wooneenheden) en syndici van gebouwen.

Met de Facilitator Duurzame Gebouwen krijgt u gratis multidisciplinaire hulp van onafhankelijke deskundigen die u in elke projectfase bijstaan op alle gebieden van duurzaam bouwen.

Stel uw vraag telefonisch of per e-mail:
0800 85 775 of facilitator@leefmilieu.brussels

De expertisedomeinen

De dienst behandelt 9 thema’s van duurzaam bouwen : 

Nieuw! De Facilitator Duurzame Gebouwen behandelt ook de aspecten met betrekking tot de circulaire economie in het gebouw.  

De aangeboden diensten

U kan telefonisch of via e-mail contact opnemen met de Facilitator Duurzame gebouwen voor:

 • technische aanbevelingen aangepast aan uw project over de 9 thema’s van duurzaam bouwen;
 • informatie over de beschikbare financiële steunmaatregelen;
 • uitleg over de normen en reglementeringen (met name EPB en PLAGE);
 • kritisch lezen van bestekken;
 • een vergelijking van prijsoffertes;
 • aanbevelingen over de invoering van hernieuwbare energiebronnen in het gebouw;
 • aanbevelingen over de invoering van concepten van circulaire economie in het gebouw.

Daarbovenop biedt de dienst gepersonaliseerde en gratis begeleiding aan, samen met een bezoek ter plaatse of een ontmoeting met de aanvrager indien nodig: 

 • Een quickscan van uw gebouw/mede-eigendom: dankzij een vereenvoudigde audit beschikt u over een diagnose van mogelijke energiebesparingen.
 • Een quickscan van uw zonne-installatie: een analyse van uw installatie van thermische of fotovoltaïsche zonnepanelen met een gedetailleerde diagnose van de maatregelen die kunnen worden genomen om de efficiëntie ervan te verbeteren.
 • Deelname aan een jury of een adviescomité voor de selectie van projectteams: een neutraal en onafhankelijk standpunt in de analyse van dossiers en objectieve argumenten voor de selectiecriteria inzake duurzaamheid.
 • Begeleiding voor de gebouwen met hoge energieprestatie: voor de projecten van grote omvang bestaat deze begeleiding uit strategisch advies om ambitieuze doelstellingen inzake duurzaamheid te behalen.

Bent u een particulier of mede-eigenaar van een gebouw met minder dan 6 wooneenheden?  Neem contact op met Homegrade voor informatie over akoestiek, energie, huisvesting, renovatie, erfgoed en stedenbouw.

Bijna 15.000 personen hebben al een beroep gedaan op de facilitator voor alle soorten van domeinen en expertise, van bij de aanvang tot het einde van hun project.

Zij deden beroep op de facilitator

Bij het ontwerp van het project kan de facilitator u technische aanbevelingen bezorgen, het project analyseren via een mini-audit of aan een jury deelnemen. 

"In het kader van de bouw van scholen of crèches heeft de gemeente via het departement Infrastructuur een beroep gedaan op de facilitator duurzame gebouwen tijdens de adviescommissies die werden georganiseerd om de projecten voor de gemeente te onderzoeken. Deze voorgestelde dienst is nuttig door de expertise bij het onderzoek van de criteria "duurzame ontwikkeling" en "energie", door de ervaring en feedback van de gebruikers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. "
Architect, gemeente Schaarbeek
"De architect en de bouwheer hadden nood aan begeleiding m.b.t. de EPB-vragen bij het indienen van de vergunning: welk ventilatiesysteem moest men kiezen en hoe moest het vermogen van de verwarmingsketel worden bepaald? De facilitator duurzame gebouwen heeft ons goed geholpen. De dienst was zeer reactief. We bevonden ons in de aanvangsfase van het project en wisten echt niet welke technische keuze we moesten maken. Hij heeft ons goede voorstellen gedaan betreffende de omvang van de verwarmingsketel en de ventilatiesystemen. Vervolgens hebben we contact opgenomen met een studiebureau om de details uit te werken. "
Projectverantwoordelijke, Bees-coop
"De Senaat heeft in 2006 contact genomen met de facilitator warmtekrachtkoppeling teneinde een haalbaarheidsstudie op te maken. Deze toonde aan dat een warmtekrachtkoppeling haalbaar was en de terugverdientijd was veelbelovend. De installatie kwam er pas tien jaar later, na vele energiebesparende maatregelen, maar het is dank zij zijn raadgevingen dat bij de Senaat een warmtekrachtinstallatie werkzaam is. "
Philippe Martin, Hoofd Gebouwen en Technische Dienst

Bij de invoering van het project kan hij u een onafhankelijke mening geven om u te helpen de juiste beslissingen te nemen maar ook goede contacten en ervaringen delen.

"De facilitator warmtekrachtkoppeling heeft ons begeleid bij het volledige traject voor de installatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie in ons gemeentelijk zwembad (Calypso, Watermaal-Bosvoorde). Zijn ervaring en beschikbaarheid waren voor ons nuttig in elke fase: van de haalbaarheidsstudie tot de precieze berekeningen van de afmetingen en zelfs daarna om het dossier voor Brugel te optimaliseren of ons raad te geven betreffende het bepalen van de parameters voor de werking. "
Manon Viérin, gemeente Watermaal-Bosvoorde
"In het kader van het schoolproject "les Trèfles" heeft de milieudeskundige van de facilitator duurzame gebouwen ons begeleid bij de duurzame keuze van materialen en de classificatie (NIBE). Hij heeft ons op het spoor gezet van pistes die de biodiversiteit en de kwaliteit van ons groendak verbeteren. "
Arter, architectenbureau

De resultaten zijn drievoudig: beperking van de milieu-impact, energiebesparing en verbetering van het comfort en het welzijn.

"Ik heb een beroep gedaan op de diensten van de facilitator om de technische details van een project te laten nakijken en te controleren of er geen koudebruggen waren. De deskundige was zeer behulpzaam en efficiënt en gaf zeer snel antwoorden. "
Aurélie Hachez, architecte
"De goede gesprekspartner vinden, was aanvankelijk chaotisch, maar eens de afspraak was gemaakt, was ik aangenaam verrast door de competenties en grondige kennis van de facilitatoren die zeer communicatief waren en eenvoudige en verstandige adviezen gaven die toelieten de levenskwaliteit van een mede-eigendom te verbeteren, soms door lagere kosten, soms dankzij redelijke investeringen door gebruik te maken van de premies die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden aangeboden en onze mede-eigendom een nieuw leven in een duurzame leefomgeving te geven. "
Mede-eigenaar syndicaat
Datum van de update: 20/10/2020
Contact: 

Facilitator Duurzame gebouwen
Tel.: 0800 85 775
E-mail: facilitator[at]leefmilieu.brussels - Bescherming van de persoonsgegevens

Eigenaars of huurders van gebouwen met minder dan 6 flats kunnen zich richten tot het Homegrade.