U bent hier

Opleiding Energiebeheer (Energieverantwoordelijk)

Doelstelling van de opleidingscyclus

De beheerders van gebouwen (energieverantwoordelijken) de nodige tools verstrekken voor de follow-up en het begrip van het verbruik, de keuze en het beheer van technische installaties, alsook voor het doeltreffend energiebeheer van de verschillende aspecten van de tertiaire gebouwen.

Verworven vaardigheden

De opleiding omvat de volgende elementen:

 • Rol en functie van de energieverantwoordelijken zowel binnen als buiten het kader van het reglementaire instrument PLAGE
 • Energiebeleid en PLAGE-strategie
 • Beheer van het verbruik, energieboekhouding en -kadaster.
 • Analyse van de gebouwschil (isolatie, luchtdichtheid, bouwknopen) en maatregelen voor verbetering.
 • Diagnose van de technische installaties (SWW, verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting) en maatregelen voor verbetering.
 • Afstelling van de technische installaties en aandachtspunten met betrekking tot het onderhoud.
 • Financiering en rendabiliteit van de maatregelen voor verbetering van de energie-efficiëntie.

Op het einde van deze module zal u in staat zijn :

 • een energie-efficiëntiestrategie uit te werken voor uw organisatie: implementeren van een energiebeleid, begrijpen van uw rol als energieverantwoordelijke, invoeren van een energieboekhouding en een energiekadaster, en uitvoeren van een audit van de installaties.
 • De belangen, beperkingen en beschikbare technische middelen te identificeren en doordachte keuzes te maken tussen de verschillende mogelijkheden en opties.

Pedagogische aanpak

De behandelde elementen worden ruimschoots geïllustreerd aan de hand van concrete casestudies. De opleidingen worden verschaft door deskundigen ter zake, die kunnen bogen op een ruime praktijkervaring. Aan de hand van concrete ervaringen worden de belangrijkste aandachtspunten belicht voor een adequate opvolging van duurzame gebouwen met het oog op hun goede werking. Er zal ook aandacht worden geschonken aan de rol en de functie van de Energieverantwoordelijke en de strategie rond energiebeheer. Workshops staan borg voor een praktijkgerichte benadering en de uitwisseling van standpunten.

Aandachtspunten

 • Deze opleiding vereist voldoende actuele kennis van het energieontwerp van gebouwen (isolatie, compactheid, ontwerp van de openingen, koudebruggen, luchtdichtheid, thermische inertie, …) en van de verschillende technische systemen (verwarming, ventilatie, koeling, verlichting, hernieuwbare energie). De deelnemer wordt geacht vertrouwd te zijn met de theoretische basisnoties. De opleiding concentreert zich op de aspecten van geïntegreerd beheer van deze verschillende technische aspecten.
 • Voor wie denkt deze zaken onvoldoende te beheersen, wordt de opleiding “Energie: basisprincipes” voorgesteld. Er wordt aangeraden ze vooraf te volgen.
 • Deze opleiding moet worden afgerond met een specifieke PLAGE-dag om PLAGE-coördinator te worden. Deze Opleiding PLAGE heeft betrekking op het reglementaire instrument PLAGE en het werkprotocol in het kader van het verplicht PLAGE.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerders van gebouwen, syndicussen…), energieadviseurs, PLAGE-coördinatoren (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie).

Programma        

Agenda en prijs

 • Duur: 3 dagen
 • Datums: zie hieronder
 • Prijs: € 150 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Datums: dinsdag 17, 24 september en 1 oktober 2019

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 23 augustus 2019

De kandidaten ontvangen op vrijdag 30 augustus 2019 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Datums: dinsdag 05, 12 en 19 november 2019

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Datum van de update: 15/10/2019