U bent hier

Duurzame materialen : hoe kiezen? (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

De professionelen van de bouw in staat stellen materialen die voldoen aan de criteria van de duurzame ontwikkeling te herkennen en te kiezen. De bestaande labels, hun draagwijdte en grenzen voorstellen, Het belang aantonen van een denkoefening over de duurzaamheid van materialen, vanaf de ontwerpfase van het bouw- of renovatieproject.

Verworven vaardigheden

  • De problematiek van de keuze van de gebruikte materialen staat centraal in de opleiding, vanuit een optiek van duurzame ontwikkeling. De economische, sociale en ecologische aspecten en gevolgen van deze keuzes worden onderzocht, alsook de gevolgen voor de menselijke gezondheid.
  • De opleiders legen de principes van de levenscyclusanalyse van materialen en gebouwen en van de ecobalans uit. Ze stellen een aantal hulpmiddelen voor die het keuzeproces kunnen vergemakkelijken, zoals de bestaande labels, homologaties en certificaties.
  • De thema‘s recyclage en hergebruik van materialen komen eveneens aan bod.

Pedagogische aanpak

Praktische oefeningen, met concrete voorbeelden en casestudies, helpen de deelnemers vertrouwd te raken met de bestaande benaderingen en hulpmiddelen. 

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Programma     

Download het programma (.pdf)

Agenda en prijs 

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: dinsdag 26 mei en 2 juni 2020
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL). 

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

E-mail: opleidingendubo@leefmilieu.brussels

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 24 mei 2020

De kandidaten ontvangen op donderdag 30 mei 2020 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.
 

Datum van de update: 17/12/2019