U bent hier

Gratis Helpdesk (professionnels)

Een helpdesk voor al uw vragen in verband met het opnemen van milieucriteria in overheidsopdrachten is operationeel sinds juni 2009. U kan al uw vragen maar ook lastenboeken doorsturen naar het e-mail adres van de helpdesk: greenprocurement@leefmilieu.brussels. Wacht niet tot het einde van het proces en neem contact op met de helpdesk aan het begin van uw project om de implementatie van ons advies te vergemakkelijken. 

Deze help-desk is uitsluitend bestemd voor Brusselse organisaties onderworpen aan de wetgeving betreffende de overheidsopdrachtenoverheden en is gratis. Indien nodig, kan de consultant ook ter plaatse komen (dit moet dan wel worden gemotiveerd).

Leefmilieu Brussel, Ecoconso en CODUCO zijn niet verantwoordelijk voor eventuele juridische gevolgen van gegeven raad. De raadgevingen die gegeven worden in het kader van de ‘helpdesk’ via greenprocurement@leefmilieu.brussels hebben uitsluitend betrekking op de milieu-aspecten en niet op de algemene naleving van het lastenboek inzake de wetgeving op overheidsopdrachten.

Datum van de update: 30/07/2021