U bent hier

Publiciteit

 • Het is verboden publiciteit te voeren, alsook advertenties te plaatsen, met als doel soorten die niet op de positieve lijst voorkomen te verhandelen (art. 3Bis, §11 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren);
 • Publiciteit voor diersoorten die op de positieve lijst voorkomen, wordt alleen toegelaten indien het om een publiciteit in een gespecialiseerd tijdschrift of een gespecialiseerde website gaat.
 • Gespecialiseerd tijdschrift of gespecialiseerde website: een tijdschrift of een website die een gewaarborgd minimum aan regelmatig aangepaste redactionele inhoud omvat in verband met het houden, het kweken of het verhandelen van dieren en waarvan de advertenties uitsluitend verband houden met de verhandeling van dieren of van goederen en diensten die rechtstreeks daarop betrekking hebben.
 • Publiciteit wordt ook buiten een gespecialiseerd tijdschrift of een gespecialiseerde website toegelaten indien deze afkomstig is van een erkend asiel voor het herplaatsen van dieren, of afkomstig is van een erkende honden-of kattenfokker met het oog op het verhandelen van de honden of katten geboren in zijn fokkerij.
 • Wanneer ze toegelaten is maakt een advertentie minstens melding van:
  • Naam en voornaam van de adverteerder;
  • Telefoonnummer of e-mail, en postadres van de adverteerder;
  • Erkenningsnummer wanneer de adverteerder beheerder is van een erkende instelling;
  • Diersoort, leeftijd, geslacht van het dier en zijn land van herkomst en van opkweek;
  • In voorkomend geval, ras, kruising of afwezigheid van ras bij dat dier;
  • Het identificatienummer voor hond en kat en indien aanwezig ook voor andere dieren;
  • Het sterilisatiestatuut van het dier;
  • Prijs indien van toepassing.
 • De verantwoordelijke van het dier mag geen foutieve informatie verstrekken, meer bepaald over de leeftijd, de herkomst of de benaming van het dier bestemd voor de verkoop, of bedrieglijke publiciteit voeren om de verkoop van een dier te bevorderen;
 • Publiciteit met het oog op de verhandeling van een individueel dier is enkel toegestaan aan de hand van fotomateriaal van dat individueel dier.
 • In de advertenties gepubliceerd in het gespecialiseerd tijdschrift of de gespecialiseerde website moet volgende tekst vermeld worden: “Een dier is een levend wezen met gevoel en geen speelgoed. De aankoop of de adoptie van een dier vereist volle verantwoordelijkheidszin van de nieuwe eigenaar. Een dier achterlaten of verwaarlozen vormt een overtreding waarvoor strafrechtelijke of administratieve vervolging ingesteld kan worden.”
Datum van de update: 17/06/2022