U bent hier

Publiciteit

  • Het is verboden publiciteit te voeren, ook advertenties te plaatsen, met als doel soorten die niet op de positieve lijst voorkomen te verhandelen (art. 3Bis, §1);
  • Het is verboden publiciteit te voeren, ook advertenties te plaatsen, met als doel honden en katten te verhandelen, behalve als het advertenties betreft die in gespecialiseerde bladen worden gepubliceerd of als de publiciteit wordt gevoerd door personen die in het bezit zijn van een erkende inrichting.
  • In de publiciteit voor de verhandeling van honden vermeldt de verantwoordelijke van het dier, als hij/niet erkend is, telkens het identificatienummer van de verhandelde hond.
  • De gespecialiseerde pers of website: tijdschrift of website die een gewaarborgd minimum aan regelmatig aangepaste redactionele inhoud omvat in verband met het houden, het kweken of het verhandelen van dieren en waarvan de advertenties uitsluitend de verkoop betreffen van dieren of van voorwerpen die hiermee rechtstreeks verband houden.
  • In elke publiciteit omtrent de verhandeling van honden of katten vermeldt de beheerder van een erkende inrichting het erkenningsnummer (HK).
  • De verantwoordelijke van het dier mag geen foutieve informatie verstrekken, meer bepaald over de leeftijd, de herkomst of de benaming van het dier bestemd voor de verkoop, of bedrieglijke publiciteit voeren om de verkoop van een dier te bevorderen;
Datum van de update: 02/01/2018