U bent hier

Een erkenning voor wie?

De erkenning is noodzakelijk voor volgende inrichtingen: 

1)    Hobby- en professionele kwekers en handelaars van honden en katten

/ !\ Kwekerijen van Bengaalse en Savannah-katten vergen een “Positieve lijst”-erkenning.

Hobbykweker: 

 • Persoon die ten minste twee vrouwelijke fokdieren houdt en die per jaar niet meer dan tien nesten verhandelt.
 • Mag advertenties plaatsen op zoekertjeswebsites.
 • Verkoopt slechts honden/katten die uitsluitend van zijn eigen kweek komen.
 • Moet bij de aankoop van de hond of van de kat een garantiecertificaat bijleveren.

Professionele kweker : 

 • Persoon die meer dan vijf vrouwelijke fokdieren houdt en die per jaar meer dan tien nesten verhandelt
 • Mag advertenties plaatsen op zoekertjeswebsites.
 • Verkoopt slechts honden/katten die uitsluitend van zijn eigen kweek komen.
 • Moet bij de aankoop van de hond of van de kat een garantiecertificaat bijleveren.

Kweker-handelaar: 

 • Persoon die nesten van andere kweken dan die van hem/haar verhandelt en die minstens 10 nesten/jaar uit zijn eigen kweek moet verhandelen.
 • Mag advertenties plaatsen op zoekertjeswebsites.
 • Verkoopt honden/katten uit zijn eigen kweek en van andere kweken.
 • Moet bij de aankoop van de hond of van de kat een garantiecertificaat bijleveren.

Occasionele kweker: 

 • Persoon die minder dan 3 nesten/jaar kweekt.
 • Heeft geen erkenning nodig.
 • Mag geen advertenties op zoekertjeswebsites plaatsen.
 • Mag zoekertjes plaatsen in gespecialiseerde media en in erkende dierenzaken, maar enkel als hij het chipnummer van de hond of van de kat meedeelt.
 • Hoeft geen garantiecertificaat te bezorgen. Als het dier evenwel sterft aan de hondenziekte, de kattenziekte of HCC voor puppies, aan de kattenziekte (typhus), infectieuze peritonitis (PIF) of leukose (FeLV) voor kittens en wordt deze ziekte bevestigd door een erkend dierenarts, dan heeft de koper het recht om binnen een tijdspanne die op het garantiecertificaat is vastgesteld een terugbetaling te eisen.

2)    Dierenpensions 

Een dierenpension is een instelling waar gedurende beperkte tijd en tegen vergoeding onderdak en nodige zorgen aan door hun eigenaar toevertrouwde honden of katten worden verleend.

3)    Dierenasielen

Een dierenasiel is een al dan niet openbare instelling die beschikt over de gepaste uitrusting om onderdak en nodige zorgen te verschaffen aan verloren, achtergelaten, verwaarloosde, in beslag genomen of verbeurdverklaarde dieren, met uitzondering van de inrichtingen die door de bevoegde overheid erkend zijn voor opvang van uitsluitend dieren die tot de inheemse fauna behoren.

4)    Handelszaken

Een handelszaak is een inrichting voor niet-voedselproducerende dieren, met uitzondering van de inrichtingen die, wat levende dieren betreft, uitsluitend ongewervelden of vissen verkopen die als visaas dienen en/of levende vissen gehouden in bassins en bestemd om in vijvers te leven, met het doel ze te verhandelen. De inrichting is al dan niet toegankelijk voor het publiek.

Datum van de update: 02/01/2018