U bent hier

Een erkenning voor wie?

De erkenning is noodzakelijk voor volgende inrichtingen: 

1) Kwekers en handelaars van honden en katten

/!\ Kwekerijen van hybride katten (Savannah, Bengaal van generatie 1 tot en met 4, Chausie…) vergen een “Positieve lijst”-erkenning.

Hobbykweker: 

 • Persoon die ten minste twee vrouwelijke fokdieren houdt en die per jaar niet meer dan tien nesten verhandelt.
 • Mag advertenties plaatsen op zoekertjeswebsites mits vermelding van zijn erkenningsnummer en met inachtneming van de overige voorwaarden voor publiciteit.
 • Verkoopt slechts honden/katten die uitsluitend van zijn eigen kweek komen.
 • Moet bij de aankoop van de hond of van de kat een garantiecertificaat bijleveren.

Professionele kweker : 

 • Persoon die meer dan vijf vrouwelijke fokdieren houdt en die per jaar meer dan tien nesten verhandelt
 • Mag advertenties plaatsen op zoekertjeswebsites mits vermelding van zijn erkenningsnummer en met inachtneming van de overige voorwaarden voor publiciteit.
 • Verkoopt slechts honden/katten die uitsluitend van zijn eigen kweek komen.
 • Moet bij de aankoop van de hond of van de kat een garantiecertificaat bijleveren.

Kweker-handelaar: 

 • Persoon die nesten van andere kweken dan die van hem/haar verhandelt en die minstens 10 nesten/jaar uit zijn eigen kweek moet verhandelen.
 • Mag advertenties plaatsen op zoekertjeswebsites mits vermelding van zijn erkenningsnummer en met inachtneming van de overige voorwaarden voor publiciteit.
 • Verkoopt honden/katten uit zijn eigen kweek en van andere kweken.
 • Moet bij de aankoop van de hond of van de kat een garantiecertificaat bijleveren.

Occasionele kweker van honden: 

 • Persoon die minder dan 3 nesten/jaar kweekt.
 • Heeft geen erkenning nodig.
 • Mag geen advertenties op zoekertjeswebsites plaatsen.
 • Mag zoekertjes plaatsen in gespecialiseerde media met inachtneming van de voorwaarden voor publiciteit.
 • Hoeft geen garantiecertificaat te bezorgen. Als de hond evenwel sterft aan de hondenziekte (ziekte van Carré), parvovirose of HCC (hepatitis contagiosa canis) en  deze ziekte bevestigd wordt door een erkend dierenarts binnen de wettelijke termijn, dan heeft de koper het recht om een terugbetaling te eisen.

Occasionele kweker van katten: 

 • Persoon die minder dan 3 nesten/jaar kweekt.
 • Heeft sinds 1 juli 2018 een erkenning als kweker nodig. Sinds dan moet iedere huiskat gesteriliseerd zijn, tenzij deze bestemd is om te kweken en de eigenaar hiervoor een erkenningsnummer heeft. De occasionele kwekers moeten een erkenning aanvragen als hobbykweker om zich in regel te stellen met de wetgeving.
 • Mag advertenties op zoekertjeswebsites plaatsen mits vermelding van zijn erkenningsnummer en met inachtneming van de overige voorwaarden voor publiciteit.
 • Moet bij de verkoop van een kat een garantiecertificaat bijleveren.

2) Dierenpensions 

Een dierenpension is een instelling waar gedurende beperkte tijd en tegen vergoeding onderdak en nodige zorgen aan door hun eigenaar toevertrouwde honden of katten worden verleend.

3) Dierenasielen

Een dierenasiel is een al dan niet openbare instelling die beschikt over de gepaste uitrusting om onderdak en nodige zorgen te verschaffen aan verloren, achtergelaten, verwaarloosde, in beslag genomen of verbeurdverklaarde dieren, met uitzondering van de inrichtingen die door de bevoegde overheid erkend zijn voor opvang van uitsluitend dieren die tot de inheemse fauna behoren.

4) Handelszaken

Een handelszaak is een inrichting voor niet-voedselproducerende dieren, met uitzondering van de inrichtingen die, wat levende dieren betreft, uitsluitend ongewervelden of vissen verkopen die als visaas dienen en/of levende vissen gehouden in bassins en bestemd om in vijvers te leven, met het doel ze te verhandelen. De inrichting is al dan niet toegankelijk voor het publiek.

Datum van de update: 28/09/2022