U bent hier

Hoe kan ik mijn bodemattest verkrijgen?

Er bestaan drie verschillende manieren om een bodemattest aan te vragen:

Via één van onze elektronische formulieren :

 • Via uw notaris of vastgoedmakelaar die via het BRUSOIL platform over een elektronisch formulier beschikt waarmee hij/zij op een snellere en veiliger manier bodemattesten kan aanvragen, zonder kadastrale documenten, noch het aanvraagformulier, noch het betalingsbewijs van de vergoeding te moeten indienen. De notaris of vastgoedmakelaar beschikt over een financiële provisie bij Leefmilieu Brussel om te vermijden dat hij/zij bij elke aanvraag voorafgaand de retributie dient te betalen.
  Spreek erover met uw notaris of vastgoedmakelaar.
 • Via het platform IRISBOX: hiervoor moet u over een eID-lezer beschikken waarmee elektronische identiteitskaarten gelezen kunnen worden. Om de eID-lezer te kunnen gebruiken, moet ook de eID-software geïnstalleerd zijn. Deze software is beschikbaar op volgend adres: http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren.
  • Voor gekadastreerde percelen wordt het perceel direct in de irisbox-applicatie ingevoerd zonder kadastrale documenten te moeten toevoegen. Voor niet-gekadastreerde percelen, moeten de kadastrale documenten (plan en legger) van de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, of bij gebrek, een plan dat de lokalisatie, de omtrek en eventueel een identificatie van de percelen aanduidt toegevoegd worden.
  • Eens het formulier ingevuld, dient u:
   • ofwel direct te betalen met bankkaart via een beveiligde betaling met ogone;
   • ofwel het bewijs van betaling van de vergoeding, dat uw naam en de referenties van het betrokken perceel moet vermelden toevoegen. Men verstaat onder bewijs van betaling van de vergoeding, een uittreksel van de bankrekening dat aantoont dat de betaling goed werd uitgevoerd (bewijs van debet) en dat het rekeningnummer van de aanvrager vermeldt. Een betalingsopdracht (PC banking inbegrepen), een postwissel, overschrijvingen via self banking, cheques, baar geld… worden niet aanvaard.

Via een aangetekende brief en in dit geval moet u, op straffe van niet-ontvankelijkheid, de volgende documenten aan Leefmilieu Brussel over maken:

 • Het naar behoren ingevulde type-formulier (indien u uw e-mail adres vermeldt zal het bodemattest u duidelijk sneller worden toegezonden dan via een aangetekende brief!);
 • Het bewijs van de betaling van de vergoeding die uw naam en de referenties van het betrokken perceel moet vermelden. Men verstaat onder bewijs van betaling van de vergoeding, een uittreksel van de bankrekening dat aantoont dat de betaling goed werd uitgevoerd (bewijs van debet) en dat het rekeningnummer van de aanvrager vermeldt. Een betalingsopdracht (PC banking inbegrepen), een postwissel, overschrijvingen via self banking, cheques, baar geld…  worden niet aanvaard;
 • De kadastrale documenten (plan en legger) van het in de aanvraag beoogde perceel of, bij gebrek hieraan, een plan dat de locatie, de contouren en eventueel een vermelding van het perceel herneemt.

In het geval van niet-ontvankelijkheid moeten de ontbrekende elementen aan Leefmilieu Brussel worden overgemaakt binnen een termijn van 60 dagen. Zonder deze kan de aanvraag voor een bodemattest niet behandeld worden.

Indien u dit wenst kan u de terugbetaling van de reeds betaalde vergoeding vragen.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de behandelingstermijn van uw aanvraag aanzienlijk korter is voor aanvragen via via het BRUSOIL platform (voor notarissen) of via www.irisbox.irisnet.be (voor andere gebruikers) dan voor aangetekende brief!

» Zie onze gemiddelde behandelingstermijnen (.pdf)

Datum van de update: 28/09/2020