U bent hier

Het risico-onderzoek

U bent verplicht tot bodemsanering als het nader bodemonderzoek uitwijst dat uw terrein een niet te tolereren risico inhoudt voor de volksgezondheid het milieu. Maar binnen welke termijn? Het risico-onderzoek is facultatief als de sanering zich opdringt, maar ze bewijst in elk geval haar nut om de dringendheid ervan te bepalen. Dit onderzoek is echter verplicht als uw terrein een niet te verwaarlozen risico betekent en u niet meteen beslist om het te saneren.

Doel van het risico-onderzoek

Het risico-onderzoek vertrekt van een situatie waarin de verontreiniging bewezen is. Het wil het actuele risico omschrijven wanneer mensen eraan worden blootgesteld, voor de ecosystemen en op verspreiding van de vervuilende stoffen.
Met dit onderzoek wordt duidelijk of de sanering dringend is en helpt u om de uitvoeringstermijn vast te leggen. Het evalueert ook de noodzaak voor bijkomende beschermende maatregelen die het risico verkleinen.

Dringend of niet?

Hoe evalueert u de dringendheid? Op basis van gegevens uit het prospectief en het nader bodemonderzoek, maar ook vanuit toxicologische gegevens en computermodellen. Is sanering dringend nodig? Dan moet u ze uitvoeren binnen de vier jaar vanaf de goedkeuring van het nader bodemonderzoek. Als ze minder dringend is, hebt u recht op een termijn van vijftien jaar.

Zoals voor de voorgaande stappen in de procedure, moet u binnen de 90 dagen een verslag van het risico-onderzoek ter goedkeuring voorleggen aan Leefmilieu Brussel dat vijftien dagen heeft om het goed te keuren.

U moet een saneringsonderzoek uitvoeren als het risico-onderzoek besluit dat sanering dringend nodig is of dat het nodig is om beschermende maatregelen te nemen voor de beperking van de risico’s.

Datum van de update: 28/09/2020