U bent hier

Vervoerder van afvalstoffen (professionelen) (professionnels)

English version

U laadt en lost niet-gevaarlijke of gevaarlijke afvalstoffen. U brengt ze naar inzamelinrichtingen of verwerkingsinstallaties over de weg, per spoor of over de binnenwateren.

In dat geval dient u zich te laten registreren.
Het Brudalex-besluit betreffende het beheer van afvalstoffen legt bepaalde voorwaarden op in verband met uw beroep. Wilt u de wettelijke voorwaarden kennen die u dient na te leven om uw activiteit uit te oefenen?
Deze gids licht de opgelegde verplichtingen toe en zet ook de mogelijke uitzonderingen uiteen.

Is dit van toepassing op u?

U dient zich te registreren en deze voorwaarden hebben betrekking op u als u, als professioneel, afvalstoffen vervoert, laadt, lost en vervoert naar een inzamelinrichting of een verwerkingsinstallatie van afvalstoffen in België of naar het buitenland: 

 • voor rekening van een opdrachtgever, namelijk:

  De vervoerder is elke natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig afvalstoffen vervoert over de weg, over de binnenwateren of per spoor.

  De inzamelaar is elke onderneming die beroepsmatig afvalstoffen inzamelt.

  De makelaar is de onderneming die, voor rekening van derden, de verwijdering of de nuttige toepassing van afvalstoffen organiseert. Hier valt ook de makelaar onder die de afvalstoffen niet fysiek in zijn bezit heeft.

  De handelaar is de onderneming die als verantwoordelijke optreedt bij het aankopen en vervolgens verkopen van afvalstoffen. Hier valt ook de handelaar onder die de afvalstoffen niet fysiek in zijn bezit heeft.

  De opdrachtgever voor het vervoer is de inzamelaar, de handelaar, de makelaar of de afvalstoffenhouder. Deze opdrachtgever geeft instructies aan de vervoerder in verband met de bestemming, de verpakking en de te nemen maatregelen in geval van incidenten. De opdrachtgever staat in voor de identificatie van de afvalstoffen, bepaalt de bestemming ervan, ziet erop toe dat die is toegestaan om de vervoerde afvalstoffen te ontvangen, verzekert dat het gebruikte vervoersmiddel voldoet aan de wettelijke voorschriften (bv. bijzondere bepalingen inzake het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)), ziet erop toe dat de vereisten inzake verpakking, markering, veiligheid en traceerbaarheid worden nageleefd, zorgt ervoor dat de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, enz. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afvalstoffen tijdens hun vervoer.

  • een inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen;
  • een inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen;
  • een afvalstoffenhouder;
 • als afvalstoffenhouder als u meer dan 500 kg afval vervoert.

In bepaalde gevallen, dient u zich niet te laten registreren. 

U hoeft zich niet te registreren als u:

Geregistreerd zijn en de voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting

Als u zich niet houdt aan alle voorwaarden die verbonden zijn aan uw registratie, bent u in overtreding en riskeert u strafrechtelijke sancties of een alternatieve administratieve boete.

Waarom deze voorwaarden? 

De voorwaarden die zijn vastgelegd door uw registratie, zijn bedoeld om het leefmilieu en de volksgezondheid te beschermen. Om dit doel te bereiken, brengen wij acties tot stand om:

 • de schadelijke effecten van het afvalstoffenbeheer te voorkomen of te beperken;
 • de globale impact van het gebruik van de hulpbronnen te verminderen;
 • de efficiëntie van het gebruik van de hulpbronnen te verbeteren.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over:

Datum van de update: 07/06/2022

Documenten: 

 • Registratieformulier (.pdf) (.docx)
 • Registratieprocedure (.pdf)
 • Formulier van melding van tijdelijk of definitieve stopzetting van een erkenning of een registratie (.pdf) (.docx)

Contact: 

Afdeling Vergunningen en partnerschappen

Havenlaan 86 C/3000 - 1000 Brussel

E-mail

Infodienst: 02 775 75 75