U bent hier

Elektrische en elektronische apparatuur (professionnels)

Preventie: de juiste reflex

De afvalstoffen die het makkelijkst kunnen worden ingezameld en verwerkt, zijn die welke niet bestaan! Probeer minder elektrische of elektronische toestellen aan te kopen. Vraag u af of een nieuw gadget onmisbaar is, huur het of koop het tweedehands, sluit verschillende computers op dezelfde printer aan ... elke inspanning helpt!

Herstellen

Controleer of een toestel niet hersteld kan worden voor u het wegdoet. En als u niet in de reparatie wenst te investeren, kunt u uw toestel misschien afleveren bij één van de gespecialiseerde organisaties die ze herstelt en ze een tweede leven geeft. Lever de toestellen rechtstreeks bij deze organisatie af zonder een beroep te doen op de "gewone" ophaling. Zo voorkomt u dat ze beschadigd worden.

Wat te doen met afgedankte oude toestellen?

Als u een soortgelijk nieuw toestel wenst te kopen, neemt de sector gratis uw afgedankte oude toestel over, ongeacht of het voor huishoudelijk dan wel voor professioneel gebruik bestemd is. Dit wordt het "1-tegen-1-principe" genoemd.
Als u geen soortgelijk toestel wenst te kopen, doe uw oude toestel dan weg via de gebruikelijke gemeentelijke of gewestelijke inzamelcircuits (containerparken, huis-aan-huisophaling).

In beide gevallen betaalt de sector de kosten voor de verdere verwerking. De kosten van het systeem worden echter doorgerekend aan de consument. Daarom betaalt u een bijdrage bij de aankoop van een nieuw toestel.

De fabrikanten en invoerders zijn wettelijk verplicht de toestellen aan het einde van hun levensloop over te nemen en bepaalde doelstellingen inzake recyclage en nuttige toepassing te bereiken.

In de praktijk organiseert RECUPEL, de door de sector opgerichte organisatie, de inzameling en verwerking voor de drie gewesten.

Fabrikant van, invoerder van of kleinhandelaar in elektrische apparaten?

Als u elektrische of elektronische toestellen op de markt brengt, kunt u lid worden van RECUPEL en een bijdrage storten. Als u geen lid wenst te worden van het collectief systeem RECUPEL, moet u een individueel afvalpreventie- en beheersplan indienen en jaarlijks de hoeveelheden elektrische en elektronische toestellen op de Brusselse markt gebracht, in Brussel ingezameld, en de verwerkingsgegevens (valorisatie en recyclage) rapporteren via het BeWeee platform (zie hieronder).

Gevaarlijk afval

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) bevat vaak gevaarlijke elementen. Dit afval wordt dan ook als gevaarlijk afval beschouwd. Het gaat onder meer om de volgende elementen:

  • kwikhoudende componenten;
  • batterijen en accu's;
  • glas van kathodestraalbuizen van televisie- en computerschermen;
  • lcd-schermen (vloeibare kristallen);
  • ontstekingsgassen van lampen;
  • CFK's uit koelcircuits van koelkasten;
  • inktpatronen;
  • componenten die asbest en teer bevatten;
  • plastic elementen die gevaarlijke stoffen (zware metalen, vlamvertragers, ...) bevatten.

Als u een beroep doet op een onderneming voor de inzameling van deze AEEA, moet deze onderneming erkend zijn als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Opslag

De AEEA worden opgeslagen op ondoorlatende oppervlakken, beschermd tegen vochtigheid. Alle voorzorgen worden genomen om te voorkomen dat de afvalstoffen beschadigd worden. Niet meer gebruikte koelkasten en diepvriezers worden rechtop opgeslagen. Zij mogen in geen geval op elkaar worden geplaatst.
Noteer dat een opslagplaats voor AEEA beschouwd kan worden als een ingedeelde inrichting waarvoor een milieuvergunning vereist is.

Rapportering van gegevens

Indien u een producent, een invoerder of een distributeur van elektrische en elektronische apparaten (EEA) op de Belgische markt bent, ofwel indien u een inzamelaar, een handelaar, een makelaar, een hergebruikcentrum, of een verwerker van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in België bent, moet u de cijfers over uw activiteit betreffende EEA en AEEA rapporteren.

Om dit te kunnen doen, werd de BeWeee tool gecreëerd en in 2019 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de twee andere Belgische gewesten erkend als rapporteringsplatform met betrekking tot EEA en AEEA in België.  

Wij nodigen u uit om de website van BeWeee raad te plegen indien u bijkomende informatie willen krijgen.

Datum van de update: 28/09/2020