U bent hier

Luchtcompressoren en persluchtreservoirs (professionnels)

Houdt uw beroepsactiviteit het gebruik van een luchtcompressor van meer dan 2 kW in?
Dan moet u  in het bezit zijn van een milieuvergunning. Uw vergunning vermeldt de voorwaarden die u moet naleven voor deze installatie.
Wilt u de exploitatievoorwaarden die in het officiële document staan, beter begrijpen?
Deze gids maakt u wegwijs in uw verplichtingen: kenmerken en uitrustingen van de compressor, voorzorgsmaatregelen, enz. 

Is deze gids ook bedoeld voor u?

Deze gids is bedoeld voor u indien u een luchtcompressor van meer dan 2 kW gebruikt. 

Compressoren van meer dan 2kW maken deel uit van de ingedeelde inrichtingen (rubriek 71a) die gebonden zijn aan een toelating of milieuvergunning.

Indien het reservoir dat erop is aangesloten meer dan 300 liter inhoud heeft, behoort dit tot rubriek 72 of 74.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting 

De voorwaarden steunen op verschillende wetteksten:

Dit besluit is van toepassing op perslucht- of stikstofreservoirsDe drukvaten van eenvoudige vorm die onder het voormelde koninklijk besluit van 11 juni 1990 vallen en in overeenstemming zijn met dit besluit en die vóór 20 april 2016 in de handel zijn gebracht, kunnen verder op de markt worden aangeboden en/of in gebruik worden genomen. Certificaten die conform het koninklijk besluit van 11 juni 1990 door erkende keuringsinstanties zijn verstrekt, zijn geldig.

Opmerking: Reservoirs die het “CE”-merk dragen, voldoen altijd aan de vereisten van het besluit.

Dit besluit is van toepassing op de onderstaande onderdelen :

  • alle uitrustingen onder druk (kleppen, leidingen, pistolen, …),
  • andere reservoirs dan de perslucht- of stikstofreservoirs.

Indien u de in uw vergunning voorziene voorwaarden niet naleeft, bent u in overtreding en kunt u een sanctie krijgen (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf,…).

Waarom deze voorwaarden?

De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel:

  • de veiligheid te garanderen;
  • de hinder en risico’s te beperken;
  • het milieu te beschermen (vervuiling van bodem en water vermijden).
  • het energieverbruik van de luchtcompressoren te beperken.

Deze gids informeert u over uw verplichtingen op het vlak van :

Datum van de update: 18/02/2022