U bent hier

Carwash (professionnels)

U baat een carwash uit en wilt de exploitatievoorwaarden van uw milieuvergunning beter begrijpen? U wilt een carwash openen of overnemen en wilt de wettelijke voorwaarden kennen die u moet naleven om deze beroepsactiviteit uit te oefenen?
Deze gids licht uw verplichtingen toe en staat ook stil bij de mogelijke afwijkingen. U moet dan officieel een wijziging van de voorwaarden aanvragen bij de overheidsinstantie die uw vergunning heeft afgeleverd.

Is dit op u van toepassing?

Deze voorwaarden zijn op u van toepassing indien: 

Deze voorwaarden zijn ook op u van toepassing indien:

 • u bijvoorbeeld een carrosseriewerkplaats uitbaat waar 5 tot 6 voertuigen per week worden gewassen;
 • u voertuigen wast in een parking van een kantoorgebouw, een onderneming, een hotel of een betaalparking;
 • u in uw vestiging voertuigen wast met behulp van sponzen en emmers;
 • u een droogcarwash uitbaat.
 • U een inrichting uitbaat voor het wassen van voertuigen of hun aanhangwagens;
 • U diensten aanbiedt van manueel wassen van voertuigen of motorfietsen met of zonder hogedrukreiniger;
 • U diensten aanbiedt van automatisch of mechanisch wassen;
 • U een selfcarwash uitbaat.

  Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op u indien:

  1.       u uw eigen voertuig wast op een parkeerplaats in de parkeergarage van een woongebouw.

  2.       u een mobiele carwash uitbaat.

  Indien u niet zeker bent of uw activiteit als een mobiele carwash wordt beschouwd, neem contact op met Leefmilieu Brussel:

  Dienst info: 02 775 75 75

  Contact

De voorwaarden respecteren: een wettelijke verplichting 

Waarom moet u deze specifieke voorwaarden naleven?

Uw carwash wordt beschouwd als een ingedeelde inrichting die gebonden is aan een milieuvergunning (rubriek 12 A of 12 B).

Twee criteria bepalen of een activiteit wordt ingedeeld als carwash:

1.       Het wassen van een aanzienlijk aantal voertuigen per week;

2.       Het wassen van voertuigen gebeurt in een commerciële of industriële onderneming, waar ook de kantoorgebouwen toe worden gerekend.

Type van milieuvergunning

Vergunning van klasse 2  (rubriek 12 A)  

Vergunning van klasse 1B (rubriek 12 B)

 • Het voertuig wordt manueel gewassen met emmer en spons of hogedrukreiniger of droog gewassen.

     En

 • De klant wast het voertuig niet zelf.
 • Het voertuig wordt automatisch gewassen.

      Of

 • De klant wast het voertuig zelf.

Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden van uw milieuvergunning, bent u in overtreding en kunt u een sanctie krijgen (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf).

Waarom deze voorwaarden? 

Uw verplichtingen hebben betrekking op:

 • de reglementering betreffende de bescherming van het milieu en meer bepaald betreffende de zuivering van afvalwater.
 • het beheer en de verwijdering van detergenten die oppervlakte-actieve stoffen bevatten;
 • de veiligheid inzake de opslag van gevaarlijke producten;

De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel:

 • de carwash op harmonieuze wijze te laten functioneren in de buurt;
 • de veiligheid te garanderen;
 • het milieu te beschermen en vooral vervuiling van de bodem en van het grondwater te vermijden.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over uw verplichting wat betreft:

Datum van de update: 14/09/2022